Håll koll på flyttarna!

Ett stort tack till er som kom till torsdagens årsmöte! Under kvällen diskuterade vi intressanta projekt kring hotade arter, främst ortolansparven. Här kommer en liten samling länkar till olika europeiska projekt som syftar till att kartlägga olika arters flyttvägar. Har du tips på andra projekt? Skicka dessa (gärna med länk till ev webbplats) till signehagerman@gmail.com så publicerar vi dem här.

SOF:s projekt Ortolansparv:
http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/artprojekt/ortolansparv/

Kartläggning av brittiska gökars flyttvägar. Endast fem av femton ringmärkta gökar lever idag.
http://www.bto.org/science/migration/tracking-studies/cuckoo-tracking

Karta med baltiska långflyttare, bland annat skrikörnar och svarta storkar. Fina närbilder.
http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=en
Webcam på ruvande ungersk tatarfalk:
http://sakerlife2.mme.hu/en/content/webcam-1

Vi fick också höra Jan Sondell berätta om SOF:s Projekt Ortolansparv som dragits igång för att undersöka ortolansparvens kraftiga tillbakagång i Sverige. Förändrade metoder i jordbruket och illegal jakt i Frankrike tros vara några av orsakerna. Läs mer i länken nedan.

SOF:s projekt Ortolansparv:
http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/artprojekt/ortolansparv/