Medlemsenkät 2020-09-28

För att vi i föreningens styrelse ska få veta att vi gör rätt saker som utvecklar föreningen, fågelskyddet, och dig som skådare är det viktigt för oss att få dina synpunkter.   

Enkäten har 10 frågor med förslag på svar. Du kan fylla i ett eller flera svarsalternativ och eller skriva egna synpunkter.

Tyvärr har vi idag inte någon rutin där medlemmens ålder noteras i samband med medlemsansökan och årlig betalning av årsavgiften. Vilket vi kommer att ändra på från och med 2021. Således vet vi inte alla medlemmars ålder, åldersgrupp.  Vilket bla. gör det svårt för oss att ha riktade aktiviteter till tex. familjer, ungdomar och pensionärer.  Vi ber er ange namn(frivilligt) och födelseår i enkäten. Men det går naturligtvis att besvara enkäten anonymt.   

Föreningen kommer att behandla era svar på säkert sätt. Efter att enkäten är avslutad och vi har gjort en sammanställning kommer vi att destruera era svar.

Resultatet från enkäten kommer att skickas ut till alla medlemmar.

Vi ber dig besvara enkäten så snart som möjligt men
senast söndagen den 25 oktober

Med din hjälp kan vi utveckla MOF för att möta framtiden

Stort tack för att du besvarar enkäten
Styrelsen