Säsongens sista Tisdagsklubb 20 Oktober

Steglitsar vid Dämmet 20 oktober. Foto Runo

Säsongens sista tisdagsklubb bjöd på en fantastisk morgon med soluppgång över Kumla by. Frost i gräset men vindstilla gjorde att vi med rätt klädsel kunde njuta av morgonen. Dessutom bjöd Anita på fantastiskt goda kokostoppar vid kaffepausen, vilket ytterligare förhöjde morgonens upplevelse. Senare bredde molnen ut sig, men ingen nederbörd eller vind. Vid Dämmet har nu isen lagt sig.

Vi observerade idag totalt 38 arter, varav 2 nya arter för årets höstsäsong. Det är färre arter jämfört med tidigare exkursioner vid Svartsjöviken i höst, inga duvor, sparsamt med tättingar, även gässen drar sig undan. Idag endast en flock med vitkindade gäss. Idag 10 arter som vi inte observerade vid exkursionen för 3 veckor då vi å andra sidan observerade 17 arter som vi inte observerade idag. Mer anmärkningsvärda fynd idag var 2 havsörnar, skäggmesar, sidensvansar samt en flygande skedand.  Se bifogad jämförelse mellan totala höstlistorna de 3 år tisdagsklubben har funnits.

Totalt har vi i höst observerat 97 arter. Det är något färre än tidigare år, men observera att årets lista inte är helt jämförbar med de tidigare åren, eftersom vi då besökte flera lokaler per exkursion. Totalt har vi under 3 års höstexkursioner observerat 122 arter, varav vi denna höst kunnat lägga rörhöna, skogssnäppa, tornfalk, stenfalk, sidensvans, svartmes, ärtsångare och trädpiplärka till denna lista

Nästa år är planen att tisdagsklubben återstartar första veckan i mars, och då vid Svartsjöviken varje vecka. Påminnelsemail kommer.

Vänliga hälsningar

Jan Wernerman.

totalt hösten 2018totalt hösten 2019totalt hösten 2020
   
   
KanadagåsKanadagåsKanadagås
Vitkindad gåsVitkindad gåsVitkindad gås
GrågåsGrågåsGrågås
 Bläsgås 
KnölsvanKnölsvanKnölsvan
SångsvanSångsvanSångsvan
Skedand Skedand
SnatterandSnatterandSnatterand
BläsandBläsandBläsand
GräsandGräsandGräsand
KrickaKrickaKricka
Stjärtand  
BrunandBrunand 
ViggViggVigg
Sjöorre  
KnipaKnipaKnipa
SalskrakeSalskrake 
StorskrakeStorskrakeStorskrake
FasanFasanFasan
SmådoppingSmådopping 
SkäggdoppingSkäggdoppingSkäggdopping
SvarthakedoppingSvarthakedopping 
 Rördrom 
GråhägerGråhägerGråhäger
StorskarvStorskarvStorskarv
FiskgjuseFiskgjuseFiskgjuse
 Bivråk 
SparvhökSparvhökSparvhök
DuvhökDuvhökDuvhök
Brun kärrhökBrun kärrhökBrun kärrhök
HavsörnHavsörnHavsörn
FjällvråkFjällvråk 
OrmvråkOrmvråkOrmvråk
VattenrallVattenrallVattenrall
  Rörhöna
SothönaSothönaSothöna
Större strandpipare  
TranaTranaTrana
Strandskata  
 Småspov 
TofsvipaTofsvipaTofsvipa
 Ljungpipare 
Spovsnäppa  
Kärrsnäppa  
BrushaneBrushaneBrushane
EnkelbeckasinEnkelbeckasinEnkelbeckasin
  Skogssnäppa
GrönbenaGrönbenaGrönbena
 SvartsnäppaSvartsnäppa
Gluttsnäppa Gluttsnäppa
SkrattmåsSkrattmåsSkrattmås
FiskmåsFiskmåsFiskmås
HavstrutHavstrutHavstrut
GråtrutGråtrutGråtrut
SilltrutSilltrutSilltrut
TamduvaTamduva 
SkogsduvaSkogssduvaSkogssduva
RingduvaRingduvaRingduva
Kattuggla Kattuggla
Mindre hackspett Mindre hackspett
GröngölingGröngölingGröngöling
Större hackspettStörre hackspettStörre hackspett
SpillkråkaSpillkråkaSpillkråka
  Tornfalk
  Stenfalk
LärkfalkLärkfalkLärkfalk
TörnskataTörnskataTörnskata
VarfågelVarfågelVarfågel
NötskrikaNötskrikaNötskrika
SkataSkataSkata
KajaKajaKaja
KråkaKråkaKråka
KorpKorpKorp
  Sidensvans
TofsmesTofsmesTofsmes
EntitaEntitaEntita
  Svartmes
BlåmesBlåmesBlåmes
TalgoxeTalgoxeTalgoxe
Skäggmes Skäggmes
SånglärkaSånglärkaSånglärka
BacksvalaBacksvala 
LadusvalaLadusvalaLadusvala
HussvalaHussvala 
StjärtmesStjärtmesStjärtmes
Svarthätta  
SävsångareSävsångareSävsångare
 Rörsångare 
LövsångareLövsångareLövsångare
 GransångareGransångare
  Ärtsångare
KungsfågelKungsfågelKungsfågel
GärdsmygGärdsmygGärdsmyg
NötväckaNötväckaNötväcka
TrädkrypareTrädkrypareTrädkrypare
StareStareStare
KoltrastKoltrastKoltrast
BjörktrastBjörktrastBjörktrast
RödvingetrastRödvingetrastRödvingetrast
Taltrast Taltrast
DubbeltrastDubbeltrastDubbeltrast
Grå flugsnappareGrå flugsnappareGrå flugsnappare
RödhakeRödhakeRödhake
BlåhakeBlåhake 
BuskskvättaBuskskvättaBuskskvätta
StenskvättaStenskvättaStenskvätta
 Gråsparv 
PilfinkPilfinkPilfink
SädesärlaSädesärlaSädesärla
ÄngspiplärkaÄngspiplärkaÄngspiplärka
  Trädpiplärka
BofinkBofinkBofink
BergfinkBergfinkBergfink
DomherreDomherreDomherre
GrönfinkGrönfinkGrönfink
HämplingHämplingHämpling
Mindre korsnäbbMindre korsnäbb 
SteglitsSteglitsSteglits
GråsiskaGråsiska 
GrönsiskaGrönsiskaGrönsiska
GulsparvGulsparvGulsparv
SävsparvSävsparvSävsparv
   
107 arter101 arter97 arter
Jan Wernermans jämförelselista över de senaste 3 årens höstarter med Tisdagsklubben