Referat från Tisdagsklubben 17/9

Foto Carl-Magnus

Dagens exkursion samlade 10 skådare (tangerat säsongsbästa) och återigen i utmärkt skådarväder om än något kyligt på morgonen. Ovan ses vi rastandes vid Sånga-Nibble kolonistugeområde. Vi observerade 45 arter, och däribland 7 nya arter för hösten, inalles 44 arter, nu totalt 93 arter på höstlistan för i år. 

Idag var det blåhakepar vi observerade vi Svartsjöviken det mest spektakulära. Vid Norrskog domionerade bofinkarna totalt i luftrummet. Eftersom det var nära vindstilla var rovfåglarna passiva. Nu endast enstaka ladusvalor, färre duvor och en enda kvarvarande lövsångare, men gott om unga sävsparvar och moln av tofsvipor (se bifogad artlista).

Vi väljer växelvis lokaler åt Färingsö respektive Munsö, och utgår från parkeringen vid kommunhuset tisdagar kl 07:00.. Mer precis information om lokal kommer söndagar genom påminnelsemailet. Roger Månsson har även lovat sätta in en liten blänkare på MOFs hemsida om lokalvalet.

Den som känner sig obekväm att finnas på kallelselistan kan meddela mig så åtgärdar vi detta. Den som känner sig pådyvlad en observation på artportalen utan att känna sig delaktig kan alltid gå in och avlägsna sig som medobservatör.

Vänliga hälsningar
Jan W

Blåhake Foto Kjell Häggvik
Morgondimma Foto; Carl.Magnus