MOF’s Nyhetsbrev Nr. 16 2008

Så var årets sensommar-artrace avklarat. Det blev oavgjort, 90 arter, mellan lag (Janne Björk och Glenn) och Lag (Micke Nederman och Mats Andersson). Totalt såg de fyra olika lagen 104 arter + några osäkra. En av de vanligasta arterna bedömdes som vanligt vid den här årstiden vara ringduva. I busksnåren kring Ekebyhovsbacken sågs en del rastande tropikflyttare såsom 4 ex. lövsångare, 3 ex. ärtsångare och en hel del gråflugsnappare (8ex). Arter som det börjar bli lite sent för var sävsångare som sågs på tre platser likaså törnskata och gulärlaRörsångare på två platser och en buskvätta vid Svartsjöviken. Lärkfalken verkar ha lyckats bra med häckningarna i kommunen i år och på racet sågs både unga och gamla fåglar på minst tre olika lokaler.

Av de lite ovanligare arterna sågs en förbiflygande gråhakedopping och en ortolansparv som rastande på en stubbåker ute på Eldgarnsö. Årsungar av rörhöna sågs med tre ex i Svartsjö Dämme och ett ex i Bonadammen där det också sågs en hel hög smådoppingar (7 ex) och en svarthakedopping. 10 stycken sädgäss flög förbi Menhammarsviken och en sjöorre sågs från Rastaholm. Blåhake observerades vid Svartsjöviken och Väntholmsviken.
Nu laddar vi infär vinterartracet som blir i mitten på januari.

Programmet!
Höst och vinterprogrammet är klart för utskick och bifogas med detta nyhetsbrev.
För att spara in portokostnaderna så kommer vi att på prov skicka ut programmet per e-post till medlemmar som vi kan koppla en e-postadress till. Övriga som vi inte kan spåra kommer fortsättningsvis att få en papperskopia i brevlådan.
Ni
 som känner vid er att ni har en e-adress som inte går att spåra ex. slitvargen.skådalugnt@någonting.se var snäll och skicka mig ett mejl och berätta vem ni är! Vi kommer att göra en genomgång i veckan för att försöka koppla e-adresser med medlemmar.

Observationerna: 27 augusti – 7 september
Nu har norrlands flyttarna kommit! Blåhakarna har varit här sedan den 27/8 då de första observationerna kunde rapporteras från Menhammarsviken. På fredagseftermiddagen den 5/9 sågs och hördes en videsparv vid det vi kallar Holmbacken på Svartsjövikens västra sida. Under lördagsmorgonen och igår söndag eftersöktes fågeln men kunde inte återfinnas. Sedan tidigare finns en knapp handfull observationer i kommunen av arten inlagda på Svalan. Rödstrupig piplärka obseverades under lördagen den 6/9 vid Svartsjöviken och vid Menhammarsviken sågs/hördes hela 9 ex lappsparv, fördelat på 3 sträckande och sex rastande fåglar.

Ytterligare en pilgrimsfalk har varit i farten då det sågs en hona som på närhåll jagade fågel vid Svartsjövikens tornparkering igår den 7/9. Det sågs också under söndagen 5 stycken tornseglare som flög förbi Menhammarsviken. Det får anses som relativt sent med hela 5 ex. hos oss såhär en vecka in i september.

Det får vara allt för nu,
Hälsningar från Mälaröarnas ornitologiska förening och Glenn