Dunder succé för för vårens EKO skådning på Mälaröarna

Halva jubileumsåret 2020 har snart gått och fågelskådandet har fått ett väldigt uppsving på Mälaröarna. Normalt brukar vi göra drygt 20.000 fågelobservationer, som noteras på Artportalen.

Redan nu har vi nått den omfattningen och vårt flitiga EKO skådare har gjort ca 5.000 av dessa observationer. I vissa fall har observationerna gjorts på hemmaplan i en vilstol, men de allra flesta är noterade från promenader eller cykelturer.

Det finns mycket som man kan skriva om då cykelturerna både skett i medvind och motvind. Även de som bor längre bort från de bästa fågellokalerna har kämpat gott för att lyckas notera arter utan extra hjälp av fossilt bränsle.

Det har definitivt sparats en del olja denna vår från vår sida. För egen del har jag inte en sportcykel utan en ihopfällbar cykel som jag kan ha i bakluckan på min bil. Eftersom hjulen är små så cyklar jag inte så fort. Faktum är att det oftast händer att jag blir omkörd av cyklister med äldre och tyngre cyklar än min egen. Jag vill gärna inbilla mig att jag har hyfsad kondition för min ålder, men det är uppenbart att jag bedrar mig själv. Turligt nog har jag nått ålder att jag bjuder på denna nesa.

Vi är ett femtontal som engagerat sig i EKO-skådningen hittills och jag har förstått att det gett en kick för den egna fågelskådningen. Faktum är att vi har en rad upptäckter som inte kunnat göras med bil utan några nya platser är upptäckta.
Personligen har denna form av skådning gjort att jag cyklat över stigar och vägar som jag inte visste fanns även om jag bott på öarna i över 30 år. 

För de 15 som varit med under våren, har jag med en viss regelbundenhet skickat personliga rapporter så att alla kan stämma av med sina egna listor. Vi rapporterar ju genom att notera en “EKO”-kommentar i artportalen eller via MOF EKO projektet som finns upplagt sedan början på februari. I denna rapport har jag inte ambitionen att ge en guide runt detta då jag kommunicerat detta tidigare. Detta gör i alla fall att jag kan ta ut listor och distribuera dessa om jag känner till mejladresserna.

Toppen på vår EKO-listan har dominerats av flitiga och vana cyklister. Gigi Sahlstrand och Gabriella Ekström är de två främsta i skrivande stund. På tredje plats finns Glenn Cornland och på fjärde Per Lönnborg. Per ledde ligan ett tag i vintras i och med att han cyklar till jobbet i ur och skur och kan inkludera skådning i resandet.

Total på öarna har det noterats 192 vilket brukar kunna vara ett slutresultat för hela året. För de och oss som skådat utan EKO notering så är totalen 189 just nu, bl.a. så har härfågel och sommargylling endast noterats av de som EKO skådat.

EKO gängets total är EKO gänget 163, och då finns det väldigt många spännande arter som förhoppningsvis kan ses eller höras under hösten, t.ex. fullt möjliga blå kärrhök, blåhake, kungsörn, mosnäppa, pilgrimsfalk, spetsbergsgås, strömstare, svart rödstjärt och inte minst svartsnäppa som setts de senaste dagarna i Svartsjö dämme.

Här är EKO listan som den ser ut just nu

Gigi Sahlstrand 141
Gabriella Ekström 135
Glenn Cornland 126
Per Lönnborg 114
Jan Wernerman 105
Marianne Dannbeck 100
Agneta Sundkvist 99 

Hans Andersson 99
Tobias Björk 94
Roger Månsson 88
S Schröder 87
Carl Magnus Strömbeck 81
Kjell Häggvik 80
Christian Lagström 76
Ulf Nilsson 58
Martin Svensson 51
Staffan Wolter 39
Bo Thoor 4
Magnus Edberg 4

Tack till alla flitiga EKO-skådare.

Vi ses i fält

vid pennan

Kjell Häggvik