Information efter styrelsemöte 10 maj 2022

Den 10 maj samlades den nya styrelsen för andra gången. Mycket av innehållet handlar fortfarande om det rent administrativa, allt från vem som ska sitta som ansvarig för vilket uppdrag till hur vi framåt ska arbeta utifrån föreningen verksamhetsplan. För oss är det viktigt att vi lever upp till det som medlemmarna vill att vi ska arbeta med, samt att vi på ett enkelt sätt kan säkerställa en information om vad styrelsen har gjort vid sina möten.

En punkt från styrelsemötet den 10 maj berörde fågeltornet i Menhammar som varit ordentligt eftersatt. Genom styrelsens direkta insats, i samarbete med Naturskyddsföreningen på öarna, kunde en smed renovera upp tornet och det är åter igen möjligt att beträda detta. Resultaet blev mycket bra och insatsen blev av kort efter det att styrelsen fattat beslutet.

Det blev även vid mötet en hel del dialog kring uppdateringar av hemsidan. Ni kommer inom kort kunna se mer uppdaterad och lättillgänglig information. Bl.a. vill vi åter igen slå ett slag för häckfågelinventeringen Svartsjöviken. Se mer information på startsidan under rubriken ”Välkommen!”.

I övrigt talade vi dels om programmet för exkursioner höst/vinter. För er som vill hålla exkursion eller liknande, kontakta Christian Lagström eller Peter Gråd. Vi behöver ha fler som kan erbjuda spännande upplevelser i skog och mark genom att ge förslag på exkursioner samt kan tänka sig att hålla i dessa.

Det blev även samtal om strategier för att marknadsföra föreningen för att vi ska få fler medlemmar framöver. Bl.a. vill vi försöka vara på plats där det rör sig mycket folk som gillar naturen. Ett förslag var korvgrillning en vinterdag vid Svartsjövikens fågelmatsstation, i anslutning till slottsskogen, där många väljer att ta sin lördags-eller söndagspromenad.

Vidare om styrelsen fortsatta arbete kommer i samband med nästa mötesgenomförande den 23 augusti 2022.

Med vänliga hälsningar från styrelsen, vi ses i markerna!”