Munsö 15 maj 2022

Exkursion till Munsö 2022-05-15

Den traditionella Munsöexkursionen var tillbaka efter två års uppehåll. Som vanligt var det samling 07:00 vid Nyckelby. I år var vi sju personer som stod redo. Vi började med att åka ut till Löten och Backsvalekolonin. Den här gången körde vi bil hela vägen fram. Det blir lite enklare och man slipper promenaden på tre kilometer.

Ute vid grustagen i Löten finns en av Sveriges största Backsvalekolonier men när vi kom dit var det inga Backsvalor alls. Vi funderade på om vi var för tidigt ute, våren var ju sen i år, men medans vi stod där och dividerade så fick vi syn på två Backsvalor som flög förbi i grustaget. Strax därpå dök ytterligare individer upp och som mest räknade vi till 25 Backsvalor. Kul att dom är tillbaka i år igen.

Andra roliga observationer var Trädlärka, ett par, samt en hel del Hämpling. Arter som hör ett grustag till. På sångarfronten hade en hel del fåglar anlänt, Svarthätta, Trädgårds-, Törn- och Ärtsångare.

Vi kunde notera att skogspartiet mellan grustaget och den lilla sjön Snorran har förändrats. Skogen har gallrats, alla barrträd är borta, det innebär att sikten ner mot Snorran blivit bättre. Nu kan man stå på kullen och titta ner mot Snorran. Innan gallringen var Snorran något svårskådad.  Hur det ska bli med detta område i framtiden vet vi inte men vi kunde notera att stängselstolpar har tryckts ner i marken, förmodligen ska det bli någon form av djurhållning här. Bra eller dåligt för oss fågelskådare, det får framtiden utvisa.

Avslutningsvis stannade vi till vid Bonadammen. Smådoppingen var på plats och det var många Hussvalor som födosökte över vattenytan, dock ingen Back- eller Ladusvala.

Vid pennan Mats Andersson