Örnräkning på Grankulla gård den 2 mars 2024

Havsörn Foto: Roger Månsson.

Lördagen den 2 mars blev det så dags för årets örnräkning
Som vanligt bemannade medlemmar från MOF Färingsö norra udde. Det är från denna plats som vi under många år deltagit när Rördrommen fältstations tagit initiativ att räkna antalet örnar, under ett begränsat tidsspann, från Vättern i sydväst till Stockholms skärgård i nordöst.

Samling på Grankulla gård
Vid kl. 09:30 samlades ett glatt gäng på Grankulla gård. Till platsen hade medlemmar från MOF rest både med bil och via cykel (s.k. eko-skådning). Det blev uppskattade återseenden, eftersom tillfällena inte är så många och det i flera fall var fråga om månader sen vi senast såg varandra.

Spelande sparvuggla
När samtalet var som mest intensivt stannade plötsligt allt prat, och vi kunde tillsammans glädjas över en spelande sparvuggla som gjorde sig tillkänna från andra sidan viken, bort mot Eldgarnsö. Nytt livs-kryss för några, för andra både års-och kommunkryss. Vid ytterligare ett tillfälle hördes sen sparvugglan på nytt. Vilken start!

Örnräkning från bryggan
Nästa steg var att bege sig ned mot bryggan och plattformen för förmiddagens aktivitet. Väl på plats kunde vi notera att vinden var stilla (ingen optimal uppåtvind som tunga örnar egentligen helst vill ha), den dimma som legat var nu nästan borta (en sikt om minst 2 km rådde) och solen gjorde tappra försök att trycka igenom några strålar. Vi samtalade om väderstreck, utgångspunkter i terrängen (elledningar, gatt, uddar och öar) och andra viktiga detaljer som enklare skulle kunna visa in deltagarna till en intressant observation.
Målsättningen var att under två timmar (kl. 10:00-12:00) räkna antalet havs-och kungsörnar inom observatörsområdet. Varje kvart blev vi uppringda av Rördrommen fältstation och fick avlägga rapport. Vissa 15 minuter gick snabbt då observationerna av både havsörn och andra arter höll igång oss, andra 15 minuters pass gick mer långsamt när det inte hände så mycket på fågelfronten. Utöver havsörn noterade gruppen en mängd fågel och olika arter.

De första vårfåglarna
Det mest spännande var nog ändå att få in de första vårfåglarna som gjorde sig tillkänna. Vi hade upprepat sånglärkor som passerade över oss, en del trut på vingar (bl.a. havstrut blev en spännande och ovanlig observation i våra farvatten), svartmesen sjöng i skogen bakom oss, grönsiskor överflygande och från olika håll hördes både gröngöling, spillkråka och större hackspett. Spillkråkan visade också upp sig i omgångar, vilket tillförde en energi i gruppen. En del sjöfågel passerade, flockar av storskrake, en del knipa och vigg.
Kråkfåglar i form av både skata, kråka, korp, kaja och nötskrika kunde noteras. Och förutom havsörn, som var förmiddagens huvudrollsinnehavare, så noterades både ormvråk och duvhök. MOFs signaturfågel dubbeltrast kunde skådas i ett grant träd med mängder av mistel på Dävensö. Även om förstoringen på tuben fick vara på max, gick det bra att artbestämma denna vår största trast.

5st. havsörnar rapporterade till Rördrommens fältstation
Med undantag från någon av alla kvartar, så kunde vi se havsörn inför varje avstämning. Som mest räknade vi till fem olika individer, vilket gav oss en god siffra som står sig väl mot tidigare år på vår plats. Sammantaget gav återrapporteringen från Rördrommens fältstation att antalet observatörer (och således också observationsplatser) i år uppgick till 95 personer. Resultatet visar också att det sågs 197 olika individer av havsörn och 1 individ kungsörn. Resultatet var väntat, och ligger i linje med tidigare år och i kombination med vädermässiga förhållanden.

Räkmacka vid Ölsta café
När förmiddagspasset genomförts valde några deltagare att åka förbi Ölsta kafé (ska visst ha underbara räkmackor) och några gav sig av vidare ut för fortsatt skådning. Ansvarig på plats, tillika undertecknad, stannade kvar på platsen och fick under dagen flera observationer av havsörn som kom in helt nära.

Grävling
Att tillägga är att dagen efter, söndag morgon gav en mycket spännande observation, när en nyvaken grävling bestämt sig för att korsa isen. Plötsligt fann den sig vara utsatt för ett luftangrepp, när fyra (!) unga havsörnar visat stort (och kanske naivt) intresse för detta lilla kraftpaket, och gång på gång gjorde utfall mot den. Vid varje försök stannade grävlingen upp och fräste, innan den snabbt raskade vidare över isen. Upplevelsen var säkert mer än vad grävlingen kanske väntat sig nu när vårmorgonen var så inbjudande, men jag såg den sen ta sig i land oskadd på Färingsösidan.

Stort tack till alla som bidrog till en fantastiskt fin förmiddag. Nu ser vi fram emot årsmötet den 27 mars och önskar alla varmt välkomna till Ekebyhovs slott.

Vi ses i markerna!

Christian Lagström
Ordförande styrelsen MOF