Fågelmatningar på Mälaröarna

När vi inte längre kan glädjas åt vårfåglar eller höstens flyttfåglar, finns det ändå möjlighet till fina observationer och möten med både några av våra vanligaste arter som talgoxe, blåmes, nötväcka, koltrast och större hackspett, men också med mer ovanliga fåglar. Det gör man lätt och smidigt vid någon av föreningens matningsställen vid t ex Svartsjö slott, Ekebyhovs slott eller Menhammarsviken/Skytteholms herrgård. Där kan vi vintertid ibland få se ett flertal arter, bl. a rödhake, bofink, domherre, bergfink och stenknäck. Man kommer dessutom fåglarna ganska nära. Vid alla fågelmatningar finns möjlighet till närliggande bilparkering men också fina promenadvägar i omgivningarna.

En vinterpromenad med möjlighet till närkontakt med våra stannfåglar är en fin upplevelse för hela familjen, inte bara för den mer vane fågelskådaren.

Matningen vid Svartsjö ligger alldeles invid parkeringen nedanför slottet och parken är fin att promenera i.

Matningen vid Ekeby ligger strax till höger om slottet, vid Tornvillan, och man når den via en stentrappa och en kort stig. Parkera kan man göra antingen framför slottet eller vid en särskild parkering vid Björkuddssvägen. Även här finns en fin park att promenera i året om.

Matningen vid Menhammarsviken ligger strax bredvid fågeltornet vid Skytteholm. Tornet ligger nära vägen och nås via en stätta i staketet. Där finns även ett fint rastbord.

Att ordna med matningsställen förutsätter engagerade eldsjälar men också foder till fåglarna. Kontaktpersoner för respektive matningar anges nedan. Iakttagelser om skador el annat som rör matningen kan rapporteras till respektive kontaktperson och vill man stödja verksamheten tas bidrag för foder tacksamt emot till MOF postgirokonto 50 22 80-1 eller swish till nummer 123 247 9723.

Svartsjö slott: Ingegärd och Lars Brumér, tel 0738-452925

Ekebyhovs slott: Roger Månsson, tel 0708-631315

Skytteholm/Menhammarsviken: Anders Eriksson, tel 0706-697769

Välkommen i fågelmarkerna!