MOF-profiler prisbelönta

Gigi Sahlstrand och Jan Sondell, båda i MOF:s styrelse, har nyligen blivit tilldelade priser för sina respektive insatser i fågelvärlden. Ett stort grattis till er båda!

Gigi fick tillsammans med skådarkollegan Eva Stenvång Lindqvist mottaga 2012 års Rosenbergspris ”..för deras gemensamma och framgångsrika arbete med att öppna nya vägar och metoder för att sprida kunskap om fåglarna och deras roll i naturen”. Gigi skrev 2010 tillsammans med Eva boken Börja skåda fågel, som uppmärksammats både i radio och i TV. Mycket omtalat är också Rapphönan, ett nationellt nätverk för kvinnliga skådare som Gigi är initiativtagare till. Många järn i elden har hon alltså!
Läs mer om boken börja skåda fågel
www.rapphonan.se

Jan Sondell tilldelades i helgen som gick SOF:s forskningspris 2012 för sina mångåriga insatser vid Kvismare fågelstation. Han har varit en central gestalt vid restaureringen av våtmarkerna och stått för ett gediget inventeringsarbete knutet till lokalen.
Läs mer på Kvismarens webbplats