Kategoriarkiv: Information

Tisdagsklubben 8/10 2019

Foto Carl Magnus Strömbeck (som vanligt inte med på bilden)

Dagens exkursion samlade 5 skådare i en kylig morgon med vindstilla och fantastiska höstfärger. Ovan ses vi koncentrerat spana ut över en spegelblank Mälaren vid Väsby hages udde. Vi observerade inalles 38 arter, inga nya arter för hösten denna gång, så vi står kvar på totalt 100 arter på höstlistan för i år. 

Foto Carl Magnus Strömbeck (som vanligt inte med på bilden)

Dagens höjdpunkter var den relativt rikliga förekomsten och aktiviteten bland dubbeltrastarna i Väsby hage. I Bonadammen fanns fortfarande smådoppingar kvar och där såg vi även dagens enda rovfågel, en ståtlig fjällvråk.

Vänliga hälsningar
Jan W

Tisdagsklubben 15/10 2019

Foto Carin Windolf Nilosson

Dagens exkursion på Eldgarnsö och fågeltornet vid Svartsjöviken samlade 9 skådare, lite grått men vindstilla och fantastiska höstfärger, se ovanstående bild av gästfotograf Carin . Vi observerade denna gång inalles 42 arter, varav 2 nya arter för hösten, så vi är nu uppe i totalt 102 arter på höstlistan för i år. 

Dagens höjdpunkter var en salskrakehona och en brunandshanne på Eldgarnsö, dock inte tillsammans. Där kunde vi även beskåda den ytterligare röjning som skett öster om parkeringsplatsen. Ganska sparsamt med kringflygande tättingar förutom björktrastar, inte en enda rovfågel, men gott om svartfågel.

Vi kommer att ha ytterligare 2 exkursioner denna höst, 22/10 och 29/10.

Vänliga hälsningar
Jan W

Tisdagsklubben 15 Oktober

Nu på tisdag den 15 oktober träffas tisdagsklubben igen. Nu är det höstskådning som gäller. Denna tisdag går exkursionen åt Färingsö-hållet. Det är tänkt att vi besöker Eldgarnsö och kanske stannar vi vid Svartsjöviken på återvägen. Samling kl 07:00 på kommunhusparkeringen, eller på parkeringsplatsen vid Eldgarnsö kl 07:30

För tisdagen lovar YR uppehållsväder och svag vind, och vissa solchanser. Betydligt bättre än i morgon måndag då det lovas ruskväder.

Jan W.

Tisdagsklubben 8 Oktober

Tisdagen den 8 oktober träffas tisdagsklubben igen. Nu är det höst och kyligt på mornarna. Denna tisdag går exkursionen går åt Munsö-hållet. Det är tänkt att vi besöker Väsby hage och därefter Bonadammen. Samling kl 07:00 på kommunhusparkeringen, eller på parkeringsplatsen vid Väsby hage kl 07:30

För tisdagen lovar YR uppehållsväder och svag vind, men kyligt och sannolikt molnigtsåledes.

Sprid gärna informationen om tisdagsklubben till andra intresserade.

Som alltid går det bra att ansluta senare och att gå tidigare om man har behov av det.

Dessutom hjälps vi åt, så exkursionen har ingen avgift.

Jan W.

Referat från tisdagsklubben 1/10

Foto: Carl-Magnus Strömbeck

Även dagens exkursion samlade 12 skådare (tangerat all time high och delat bästa under höstsäsongen). Idag var det rejält kallt och rått på morgonen, med enstaka plusgrader, kylig vind dock med en värmande sol redan från kl 7. Vi utgick från Svartsjö slotts parkering och gick först till Svartsjö dämme. De flesta gick på vallen ut till dämmets plattform emedan undertecknad plus 2 skådare utrustade med stövlar klafsade fram längs vasskanten, i ett försök att notera några extra arter bland kaveldunen. När vi alla samlats på plattformen kom dagens första ögonbrynshöjare, en rördrom som flög över dämmet och bytte vasskant. Ganska många av oss hade turen att ha kikaren uppe så vi kunde uppleva denna ovanliga observation. Rördrommen var en av dagens nya arter. Till den listan kunde läggas fasan som vi inte sett eller hört under hösten.

Kylan bet i oss så vi traskade vidare och på vägen tillbaka till slottet tittade vi igenom en ganska stor flock av andfåglar som lagt sig i lä i Svartsjövikens norra del.

Rast och vila tog vi i parkens södra del. Vi valde en plats med mesta möjliga lä, med förbehållet att vi skulle kunna prata samt hålla kontakten med varandra. Undertecknad, utflyktsledaren för dagen, kunde inte erbjuda den förnämliga förplägnaden, som Jan låtit oss vänja sig vid.

Foto: Carl-Magnus Strömbeck

Gruppen lät sig nöjas med egen medhavd matsäck samt bortförklaringen att ledaren spenderat kvällen innan vid  TV’n och tittat på friidrott. Urpo och jag, resonerade en stund, i en tanke av ”bröd och skådespel”, huruvida vi skulle sjunga istället.  De tilltänkta åhörarna, såg dock väldigt skeptiska ut, så det var ingen bra idé.
Vi valde istället att återgå till vår antagna uppgift att skåda fågel och fortsatte mot fågeltornet.

Väl uppe i fågeltornet ser vi att det är en väldigt stor flock med gäss söder om Svartsjöviken. Det är ett långt avstånd. Vi lägger märke till en gås som är märkligt delvis helt vit. Vi kan inte avgöra vad det kan vara, om så hybrid eller någon annan parkgås. Den stora flocken lyfter efter tag och ger sig iväg och vi kan identifiera mer nya arter för hösten, såsom bläsgås. Fjällvråk kommer också med på listan. På vägen tillbaka till parken ser vi en varfågel som flyger från vassen till en dunge.

Vi observerade 41 arter, och däribland 5 nya arter för hösten, nu totalt 100 arter på höstlistan för i år.


Vid pennan

Kjell Häggvik

Referat från sträckskådningen på MASK-backen lördagen 21 september

Det är ett antal år sedan MOF hade en sträckskådningsexkursion från MASK-backen. Runt Mälaröarna är det en del fågelskådare som sträckskådar från lokaler som Gåseborg, Mälarklippan och Vårbergstoppen. Rimligen borde det passera en del sträck även över Ekerö kan man tänka. Därför beslöt styrelsen att vi skulle pröva en sträckskådningsexkursion från MASK-backen i år.

Vår egen skidbacke, kallas i folkmun MASK-backen efter Mälaröarnas Alpina Skidklubb. Den heter egentligen Ekebyhovsbacken, vilket är lokalens namn i artportalen.  Från toppen har man en magnifik utsikt över stora delar av Mälaröarna, bland annat ser man Tappström, Lovön, Ekebyhovs slott, Jungfrusundsåsens trädtoppar samt Mälarens vatten in mot Stockholm. Skidklubben håller igång en utförsåkningsverksamhet under vintern. Nu är det så att vi i MOF inte pysslar med utförsåkning i vår verksamhet, det är snarare så att vi sysslar med promenader och vi drar oss inte för uppförsbackar, när det inte finns liftar.

Den allmänna sträckriktningen i vår region under hösten är från nordost mot sydväst. Man kan notera att kommunens vattenytor ligger tvärs denna huvudriktning. I praktiken följer en del fågel vattenytorna och en del gasar bara på i huvudriktningen. Slutsatsen är att man inte borde vara så vetenskaplig runt detta utan bara rikta blicken framåt och uppåt.

Nåväl, lördagen den 21 september samlades den första skaran skådare nedanför skidbacken kl 6.00.
Under dagen hade vi samlat 13 personer som mest. Inte hade jag och Jan Sondell, min ledar-co-partner, trott att en återuppväckt klassiker som skådning från MASK-backen skulle samla så många duktiga back-bestigare. Visserligen lovades fint väder, men samtidigt är ju promenaden upp på backen krävande. Så vi gjorde onekligen en insats för folkhälsan. För egen del, ni har säkert lagt märke till att jag gärna släpar på mycket prylar, så kändes det som att jag var en sherpa.

Bild: MOF på toppen av MASK-backen. Carl Magnus Strömbeck och fotograf Kjell Häggvik ej med på bilden

Väl på toppen kom vi överens om vissa riktpunkter längs horisonten som stöd för att kunna peka på inkommande fågel. Totalt samlade vi ihop 42 arter, dvs den delen får anses mycket lyckad. Sträckande fågel var det dock magert med.

Höjdpunkten under dagen får anses vara tornfalken som drog förbi oss ganska tätt inpå. Falken drog nytta av Ekebyhovsbackens uppåtdriftande vind och fick både lite höjd och energi. Med en graciös och snabb ”vänstersväng” kom den från öster, passerade oss i en svag båge och drog vidare mot sydväst över skogen. Det torde ha varit skolexemplet på sträckning för dagen. En närmast osannolik händelse (.. ”så otroligt osannolikt, så att egentligen har det nog inte hänt” .. citat Hasse&Tage) uppstod då Carl Magnus som just lämnat sällskapet och skulle fotografera oss från parkeringen får med den passerande tornfalken i sin bild på oss uppe på toppen.

Bild: Den graciösa tornfalken med MOF på toppen av MASK-backen. Den otroligt duktige och uppmärksamme fotografen är Carl Magnus Strömbeck.

Rovfågelutdelningen för oss kollektivt blev havsörn, duvhök, sparvhök, ormvråk, fjällvråk, tornfalk och lärkfalk. Den sista noterade Marianne Dannbeck först i Jungfrusundsskogen på vägen till backen.  Havsörnen och fjällvråken (som kommit ner till oss helt nyligen) sågs över Malmvik, där även talrika tofsvipor dröjt kvar. Tofsviporna var de enda vadarna idag.

Fågel med förkärlek till vatten blev knölsvan, grågås, gräsand, vigg, skäggdopping, storskarv, gråhäger, fiskmås, silltrut och gråtrut.

Tättingarna och slika fåglar som kom oss lite närmare var ringduva, skogsduva, tamduva, gröngöling, större hackspett, ladusvala, trädpiplärka, sädesärla, koltrast, dubbeltrast, blåmes, talgoxe, nötväcka, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, grönfink, steglits, gulsparv och ängspiplärka.

Det finns många alternativ när man skall ta sig till toppen av Ekerös alpina backe. Det finns ingen bilväg och motoriserad hjälp kan inte erbjudas utan denna gång fick vi förlita oss på egen kondition, muskelkraft och några korta andhämtningspauser. Vi 13 hade totalt valt 6 olika vägar. I backen nyttjades de branta pisterna till vänster och höger, samt leden via skogspartiet till höger om backen. Några tog den asfalterade men bommade vägen runt backen. Två stycken valde skogsvägen dels, från Jungfrusundsvägen samt också från Knalleborg. Väljer man skogsvägen genom Jungfrusundsskogen vinner man lite höjd, vilket är ett vägval som är lite längre men möjligen mindre ansträngande.

I slutändan blev det en mycket trevlig och lyckad dag.

Tack Jan för samarbetet idag. Samt tack till deltagarna idag för god stämning.

Vi ses i fält!

Vid pennan
Kjell Häggvik

Hur och när ruggar fåglarna?

Måndag den 18 november 1900 kommer Bo Nielsen, stationschef vid både Getteröns och Kvismare fågelstationer till oss och berättar om fåglarnas fjäderbyten. Olika ordningar och familjer av fåglar har olika ruggningsstrategier. Vissa tättingar ruggar snabbt på sommaren före flyttningen och andra flyttar först och ruggar på övervintringslokalen. Rovfåglar och måsfåglar ruggar relativt långsamt för att inte flygförmågan ska påverkas. Kom och lär dig mera om detta den 18 november. Vet Du hur ruggningen sker kan Du också lättare avgöra om en observerad fågel är ung eller gammal. Besked om lokal mm för kvällsmötet kommer senare på hemsidan

Ifyllt ruggkort

Referat från Tisdagsklubben 17/9

Foto Carl-Magnus

Dagens exkursion samlade 10 skådare (tangerat säsongsbästa) och återigen i utmärkt skådarväder om än något kyligt på morgonen. Ovan ses vi rastandes vid Sånga-Nibble kolonistugeområde. Vi observerade 45 arter, och däribland 7 nya arter för hösten, inalles 44 arter, nu totalt 93 arter på höstlistan för i år. 

Idag var det blåhakepar vi observerade vi Svartsjöviken det mest spektakulära. Vid Norrskog domionerade bofinkarna totalt i luftrummet. Eftersom det var nära vindstilla var rovfåglarna passiva. Nu endast enstaka ladusvalor, färre duvor och en enda kvarvarande lövsångare, men gott om unga sävsparvar och moln av tofsvipor (se bifogad artlista).

Vi väljer växelvis lokaler åt Färingsö respektive Munsö, och utgår från parkeringen vid kommunhuset tisdagar kl 07:00.. Mer precis information om lokal kommer söndagar genom påminnelsemailet. Roger Månsson har även lovat sätta in en liten blänkare på MOFs hemsida om lokalvalet.

Den som känner sig obekväm att finnas på kallelselistan kan meddela mig så åtgärdar vi detta. Den som känner sig pådyvlad en observation på artportalen utan att känna sig delaktig kan alltid gå in och avlägsna sig som medobservatör.

Vänliga hälsningar
Jan W

Blåhake Foto Kjell Häggvik
Morgondimma Foto; Carl.Magnus

BirdLife riksstämma ska nästa år hållas på Sånga-Säby konferenshotell Färingsö. 24-26 April

Stockholms Ornitologiska förening ska stå som värd för stämman

Gigi Sahlstrand och Stof ordf. Tomas Viktor har arbetat för att få stämman till Stockholm. Enligt Gigi som även sitter i MOF styrelse, kan riksstämman innebära möjligheter för MOF att visa upp sig, och kanske hjälpa till på något sätt. Vilket låter intressant. Men MOF styrelse och inte minst arbetsgruppen för MOF 20 års Jubileum nästa år, får fundera på vilka möjligheter som finns.

Vilket kul år 2020 ska bli för oss i Mälaröarnas Ornitologiska förening (MOF). 

Roger Månsson
Redaktör

Ny art för kommunen – svarthuvad mås!

Svarthuvade måsparet vid Svartsjöviken 2019-04-24. Foto: Bengt Legnell

I onsdags eftermiddag, (24/4) nära Svartsjöviken, upptäcktes  2 exemplar av en fågelart som aldrig tidigare setts (eller åtminstone rapporterats) i vår kommun: svarthuvad mås!
Det var en MOF:are, Bo Thoor som upptäckte fåglarna när han passerade förbi med bilen.
För ett otränat öga kanske många skulle utropa “skrattmås”, men om man jämför båda arterna så är det ganska stora skillnader. Upptäckten orsakade ett viss “pådrag” bland skådare på onsdagseftermiddag och kväll. Fram till när detta skrivs (26/4) har ca 50 personer sett och rapporterat in fåglarna till Artportalen. Senaste rapporten är från igår kväll, så det är just nu lite oklart om de finns kvar i omgivningarna. Det verkar också som att det är ett par (hane+hona) då de uppvisade vissa parningsbeteenden när vi studerade dem.
En annan sak, förutom själva upptäckten av en ny fågelart i kommunen, är att den ena fågeln är ringmärkt. Duktiga fotografer med bra utrustning har nu kunnat läsa av inte bara färgen på ringen, utan även de bokstäver/siffror som finns tryckta på ringarna.
Chansen är alltså ganska stor att vi kommer att få reda på var detta vackra fågelpar har varit tidigare. Stalltipset just nu är Tyskland. Vi återkommer om detta när vi vet mer!

Här står upptäckare Bo Thoor tillsammans med ett antal MOF:are en knapp halvtimme efter upptäckten. Platsen är “90-graderskurvan” nära Skå flygfält och Svartsjöviken