Kategoriarkiv: Information

BirdLife riksstämma ska nästa år hållas på Sånga-Säby konferenshotell Färingsö. 24-26 April

Stockholms Ornitologiska förening ska stå som värd för stämman

Gigi Sahlstrand och Stof ordf. Tomas Viktor har arbetat för att få stämman till Stockholm. Enligt Gigi som även sitter i MOF styrelse, kan riksstämman innebära möjligheter för MOF att visa upp sig, och kanske hjälpa till på något sätt. Vilket låter intressant. Men MOF styrelse och inte minst arbetsgruppen för MOF 20 års Jubileum nästa år, får fundera på vilka möjligheter som finns.

Vilket kul år 2020 ska bli för oss i Mälaröarnas Ornitologiska förening (MOF). 

Roger Månsson
Redaktör

Tisdagsklubben kör vidare i höst

Tisdagsklubben är MOF’s morgonexkursion som efter en succéartad vår fortsätter under hösten. Under ledning av Jan Wernerman m.fl. kommer klubben att hålla på till månadsskiftet oktober/november. Första tisdagen blir den 20/8 klockan 06.00 vid Svartsjö Slotts parkering på Färingsö. I mitten av september kommer starttiden att flyttas fram en timma till kl. 07:00. Samt att vi samlas vid Kommunhuset, men det går lika bra att ansluta direkt på plats vid lokalerna vi besöker.

Bakgrund 2018 startade MOF tisdagsklubben på Ekerö. Med syfte att deltagarna varje vecka besöker utvalda fågellokaler inom Ekerö kommun och upprättar en lista över de fåglar man ser. Därigenom får vi se, när- och vilka flyttfåglar som kommer under våren och när de flyttar tillbaks under hösten. Exkursionerna sker i lugnt tempo och inga förkunskaper krävs. Men det är bra om man har med sig en handkikare och matsäck samt för väderleken anpassade kläder. Exkursionen kostar ingenting, men är främst avsedd för MOF medlemmar. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna. Detaljerna skickas med epost till alla som är intresserade, dels rapporten från veckans exkursion, dels en ytterligare påminnelse någon dag före nästa exkursion. Man kommer med på sändlistan genom att bekräfta intresse till jan.wernerman@sll.se.

Vill man ha ytterligare information eller lokalisera exakt var vi är, finns även telefoner till: Kjell H. 076 859 35 11 Urpo 070 236 56 64

Ny art för kommunen – svarthuvad mås!

Svarthuvade måsparet vid Svartsjöviken 2019-04-24. Foto: Bengt Legnell

I onsdags eftermiddag, (24/4) nära Svartsjöviken, upptäcktes  2 exemplar av en fågelart som aldrig tidigare setts (eller åtminstone rapporterats) i vår kommun: svarthuvad mås!
Det var en MOF:are, Bo Thoor som upptäckte fåglarna när han passerade förbi med bilen.
För ett otränat öga kanske många skulle utropa “skrattmås”, men om man jämför båda arterna så är det ganska stora skillnader. Upptäckten orsakade ett viss “pådrag” bland skådare på onsdagseftermiddag och kväll. Fram till när detta skrivs (26/4) har ca 50 personer sett och rapporterat in fåglarna till Artportalen. Senaste rapporten är från igår kväll, så det är just nu lite oklart om de finns kvar i omgivningarna. Det verkar också som att det är ett par (hane+hona) då de uppvisade vissa parningsbeteenden när vi studerade dem.
En annan sak, förutom själva upptäckten av en ny fågelart i kommunen, är att den ena fågeln är ringmärkt. Duktiga fotografer med bra utrustning har nu kunnat läsa av inte bara färgen på ringen, utan även de bokstäver/siffror som finns tryckta på ringarna.
Chansen är alltså ganska stor att vi kommer att få reda på var detta vackra fågelpar har varit tidigare. Stalltipset just nu är Tyskland. Vi återkommer om detta när vi vet mer!

Här står upptäckare Bo Thoor tillsammans med ett antal MOF:are en knapp halvtimme efter upptäckten. Platsen är “90-graderskurvan” nära Skå flygfält och Svartsjöviken

Motion om 20-års firande till 2019 årsmöte i Mälaröarnas Ornitologiska Förening.

Den 23 februari 2020 fyller MOF 20 år och en arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på ett festligt firande av tillfället.
Vid årsmötet den 28 mars i år presenteras förslaget med önskan om bifall från medlemmarna.

Förslaget läggs fram som en motion på årsmötet.
Det bilagda presentationen i PDF-format beskriver förslaget.
Klicka här för att ladda ned den.

Arbetsgruppen har hittills bestått av Kjell Häggvik, Roger Månsson, Mats Andersson och Christian Lagström.

Vi hoppas på ett välbesökt årsmöte.

mvh

Arbetsgruppen.


Raritetsdags igen: Brandkronad kungsfågel

Så var det raritetsdags igen! Vi har fått finbesök i kommunen av brandkronad kungsfågel. Närmare bestämt i det underbart vackra naturreservatet Väsby hage* på Munsö.

Brandkronad kungsfågel, en av de två i Väsby Hage. Foto: Bengt Legnell

Söndagen den 6 maj upptäckte Ossian Rydebjörk en fågel som han aldrig tidigare hade hört eller sett. Dock avvaktade han med att trumma ut den direkt, då han ville vara säker på sin observation först. Några dagar senare återupptäckte han inte en, utan två sjungande fåglar! Larmet gick ut på den lokala djungeltelegrafen. Kjell Häggvik och Urpo Könnömäki åkte upp till Väsby direkt efter att larmet gått och jag fick en ljudfil tillskickad mig av Ossian som bara bekräftade hans bestämning. Lördag 12 maj, tidigt på morgonen var jag och Per Lönnborg på plats och fick direkt höra och se en brandkronad kungsfågel sjunga. Senare på förmiddagen har andra Ekeröskådare sett och hört två fåglar. Man har även sett en av fåglarna med en fjäder i näbben, vilket man kan tolka som att det kan vara bobygge på G, och i såna fall kanske också minst en hona på plats. Det här är det 2:a och 3:e fyndet i kommunen. Förstafyndet gjordes 2016, även det i Väsby hage.

vid pennan,
Glenn Cornland

*Information och bilder från naturreservatet Väsby Hage finns under rubriken “Lokaler”

Projekt backsvala – status hösten 2017

Här kommer en uppdatering av vad som hänt i backsvaleprojektet. Kolla även årsskriften när den kommer i mars 2018.

Arbetet har nu pågått en fältsäsong. Med fältobservationerna har i första hand Urpo Könnömäki och Bengt Legnell arbetat och jag, Jan Sondell sköter den administrativa delen av projektet och svarar gärna på frågor (070-318 85 93, jan.sondell@telia.com).  Så här ser resultatet från 2017 års inventering ut:

Grustag Antal bohål Minimalt antal par Maxmalt antal par
Löten N 100 25 40
Löten S 517 115 160
Riksten 46 10 20
Enhörna 245 45 70
Bålsta 230 60 80
Ledinge 70 30 40
Summa 1200 285 410

I Ledinge häckade svalorna strax utanför det grustag vi inventerade.

Genom att planera väl i alla grustagen hoppas vi på ett gott häckningsresultat och en ökning i antalet svalor till 2018. Projektet är nämligen tvåårigt och syftar ytterst till att framställa en handledning om skötseln av backsvalor i grusgropar, riktad i första hand till exploatörer över hela landet.

Jan Sondell

En påminnelse inför helgen och en förfrågan från MOF!

Hej fågelvänner!
Först vill vi påminna om Sveriges Ornitologiska Förening (Birdlife) populära och årliga evenemang “Vinterfåglar inpå knuten”, som börjar i morgon bitti och pågår till måndag kväll (27-30 januari)
Klippt från deras hemsida:
“Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK) är en av våra mest populära aktiviteter, kanske för att det är enkelt och roligt att delta. Den sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in – men vi vill ha ännu fler rapporter!”
Så håll koll på era fågelbord, räkna och rapportera in! Det handlar inte om att ha haft rariteter på sitt fågelbord, tvärtom. Och även “små” rapporter är värdefulla.
För mer info om hur räkningen går till och hur man rapporterar, gå in på Birdlife:s hemsida:
Vår styrelsemedlem Gigi Sahlstrand (och MOF/StOF) kommer även bjuda in till “öppet hus” till fågelmatningen Slottsbaren vid Svartsjö slott på lördag 28 januari kl 10-12.00. Kom och hjälp till att räkna, få tips med artbestämningar, fråga om fågelmatning eller var bara social med oss :-). Troligtvis dyker någon media även upp. Efteråt blir det fika på slottscaféet för dem som vill följa med.
Lycka till med räkningen, vi hoppas slå förra årets antal rapportörer på Mälaröarna!
Förfrågan: Vi efterlyser bilder till vår årsskrift! Jan Sondell, också styrelsemedlem håller i detta och efterfrågar följande:
“Det behövs bilder. Har ni några, då helst givetvis tagna på Ekerö. Sändes i jpg-format till mig, tack!
Följande arter kan vara aktuella: röd och brun glada, lärkfalk, vadare vid Kyrkpölen, myrsnäppa, skogsduva, turkduva, hornuggla, mindre hackspett, trädlärka, rödstrup, kärrsångare, gransångare, brandkronad kungsfågel, pungmes, snösparv.
Bilder är givetvis välkomna av alla arter, särskilt originella, alla måste inte vara porträtt utan gärna med miljön omkring.”
Mejla bilderna direkt till Jan på jan.sondell@telia.com, eller gör “Svara Alla” på detta mejl.
Hälsningar
/MOF styrelse

Kungsfiskare åter på Ekerö

Kungsfiskare har observerats igen på samma plats som i januari, förra året. Under den kraftiga kylan hölls vattnet öppet i ett dikesutlopp i närheten av skidbacken (Maskbacken) på Ekerö.

Det är möjligt att den stannar en period till vår stora glädje. Kungsfiskaren är en verklig praktfågel.


Kungsfiskaren vid Maskbacken                                                                                         Foto: Kjell Häggvik

Läs gärna Jan Sondells läsvärda artikel från 2016-01-20 för mer detaljer, beskrivning av platsen samt lämplig plats att skåda från.

På platsen har även observerats strömstare.

OBS! Det är mycket angeläget att skådare och övriga intresserade på platsen respekterar tryggheten för fåglarna. De har ett litet begränsat område att vara på.

Med tillflöde av rinnande vatten är platsen en av få lämpliga när det blir riktigt kallt. Konsekvenserna blir givetvis riktigt bekymmersamma om fiskaren blir så störd, att den börjar söka annan plats, när det är så kallt och isigt.

Hjälp att informera övriga skådare och intresserade på plats om denna information uppskattas.

Förra årets artikel ger vägledning liksom nedanstående:

Fåglarna håller till vid utloppet från diket som går över fälten nedanför skidbacken och ut i viken mot Gällstaö. Parkera vid skidbacken eller scoutstugan och stå vid stugans östra hörn eller vid grillplatsen. Kungsfiskaren sitter ofta ca 1,5-2 m upp på smågrenar som utgår från ett kraftigt träd som lutar i början åt vänster men sen rätar upp sig. Ngt glesare där trädet står, i högra kanten av utloppet. OBS! Gå ej ned till diket och utloppet – fågeln skräms bort då! Det är inte nödvändigt att gå så nära ens för att fotografera.

Kjell Häggvik

Helvit skata på Munsö

På Munsö i Ekerö kommun har paret Karin och Lars Braun haft sällskap av en helvit skata på sin tomt under sommaren. När de först såg fågeln i juni, så undrade de vad det var för märklig fågel som satt på en soffa på tomten. Skatan fick dock sällskap av en normalfärgad ung skata och likheterna i allt utom färg ledde till slutsatsen att det var en vitfärgad skata.

dsc_8370_900pxBild: Vita skatan med normalfärgad familjemedlem (Foto: Lars Braun)

Upptäckten har väckt intresse hos Sveriges Radio, riks- och lokal pressen så ett antal artiklar om skatan finns publicerade. Lars har tagit många fina bilder av skatan som syns i olika forum.

dsc_8363_900pxBild: Vita skatan i rönnen (Foto: Lars Braun)

Skatan har svarta ögon vilket utesluter albinism. Den har leucism, vilket är ett genetiskt pigmentfel. En leucistisk fågel har inte nedsatt syn såsom en albino och har därför större chanser att överleva.

vit_skata_beskuren_900pxBild: Helvit skata med svarta ögon (Foto: Kjell Häggvik)

Skatan är uppvuxen i en rönn på tomten, med en förälder och ett syskon som båda är normalfärgade. Den andra föräldern blev tagen av en duvhök i ett tidigt skede. Karin och Lars har undrat om den annorlunda färgningen påverkat den unga skatan negativt, men inte kunnat observera detta. Den bländvita skatan är väl accepterad i den lilla skat-familjen, av syskon och förälder.  Eventuella negativa effekter kan komma senare i den unga skatans liv, tex. när det gäller att hitta partner.

Lars och Karin som flyttade till på Munsö för 18 år sedan, då deras barn rotade sig på Mälaröarna, följer fågellivet med intresse på tomten året runt. Under vintern gäller fågelmatning. Naturintresset finns sedan barnsben bla med närhet till Råstasjön för Lars del. Paret har observerat många arter på tomten och nämner trädkrypare och gröngöling. Lars säger dock med glimten i ögat att steglitsen är en favorit för honom, då den bla bär AIK’s färger, bördig som han är från Sundbyberg.

Karin brukar servera ost till sin skata emellanåt. Bitar av herrgårdsost brukar stå på menyn.
Med hjälp av några ostbitar lockas skatan fram även när jag sitter och spanar.

Med utsikt över tomten och vyerna över norra Munsö finns många chanser till trevliga fågelupplevelser för Karin och Lars.

Skatboet på tomten är ca 4-5 år gammalt, så en fortsättning bör det bli för skat-familjen. Vi hoppas att skatlivet på tomten kan gå vidare utan missöden, så Karin och Lars se vad som händer över vintern till nästa år.

Karin och Lars bor på norra Munsö, nära vägen till Adelsöfärjan eller till Bonadammen om man åker den vägen. Med lite tur och extra uppmärksamhet (kör försiktigt) kan en bilburen fågelskådare få syn på den vita leucistiska skatan.

Vid pennan,
Kjell Häggvik

 

Häckare på Fiskarholmen och störda skäggdoppingar

På Fiskarholmen i Fiskarfjärden häckar en hel del sjöfåglar. Fem par vitkindade har hävdat revir och 5-10 par gråtrutar och minst lika många fiskmåsar samt ett par strandskator brukar också häcka. Intressant var att nu undersöka hur många par av skrattmås och fisktärna som häckade och om de fått fram några ungar.

Sjön var spegelblank och solen sken på midsommardagens morgon så jag rodde (!) ut. Det visade sig häcka ungefär 35 par fisktärna och 15 par skrattmås. Fisktärnorna hade flygga eller nästan flygga ungar i de flesta bon. Även av skrattmås sågs några nyss flygga ungar men troligen hade inte alla par lyckats eller ens gått till häckning. Det kan delvis ha varit yngre fåglar om inte lagt några ägg.

På hemvägen passerade jag vid östra Gällstaö en grupp med 45 gamla skäggdoppingar som tyvärr drabbats av några villaägares mani att bekämpa bladvass för att få ”bättre” sjöutsikt. Trots att villorna ligger högt över vassen vill man till varje pris få bort den och röjer mitt under fåglarnas häckningsperiod.  Vassen står på kommunens vatten. Jag har tydligt förklarat för kommunen redan tidigare år att en doppingkoloni finns på platsen och det olämpliga i att röja i vassen. Men tjänstemännen agerar inte utan genom sin passivitet tillåter de slåttern. Bara en enda unge kunde ses idag i den stora gruppen av gamla doppingar.

Jan Sondell

Unga_fisktarnorUnga fisktärnor – nyss flygga

040-justVasslåtter under doppingarnas häckningstid på östra Gällstaö