Välkommen!

Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF) startades 1999 och har till syfte att bedriva ornitologiska studier inom i första hand Ekerö kommun och bidra till det ornitologiska kunskaps- och informa­tionsutbytet. Föreningen ska också främja fågelfaunans utveckling inom kommunen.


<– Klicka på blå rutan här intill för att se obsar på Artportalen

 


2018-10-06 Höst- och vinterprogrammet börjar ta form!
Nu finns fyra nya aktiviteter upplagda under “Program“, med start den 21/10 för den första exkursionen. Inom kort kommer fler läggas upp. Läs mer här

2018-09-27  53 – 53!
Årets upplaga av Riksmästerskapen i tomtskådning den 8 september lockade fler lag än på länge på Mälaröarna. Läs hela referatet signerat kjell Häggvik här

2018-09-21 Tisdagsklubben Höst, 93 arter efter 5 tisdagar
Tisdagsklubben, MOF’s morgonexkursion under ledning av Jan Wernerman m.fl.
Pågår fram till månadsskiftet oktober/november,
Läs hur det varit hittills här

Tisdagsklubben: OBS! Ny tid from 18 september
Vi startar kl 07:00 från Kommunhuset, men det går lika bra att ansluta direkt på plats vid lokalerna vi besöker.
Frågor:
Kjell H 076 859 35 11, Urpo 070 236 56 64, eller Jan W. 070 746 10 00

2018-08-29 Artracet på Mälaröarna 19 augusti 2018
Årets traditionella sensommar-artrace på Mälaröarna hölls den 19 augusti. Om förra årets vår och sommar kännetecknades av kyla och torka så fick vi i år värme och torka. I år har vi dock kunnat se en del ungar så en spänd förväntan fanns på årets resultat.
Läs hela artikeln här

2018-08-25 Utflykt till Landsort lördagen den 22 september, anmäl senast 7 september.
Förra årets lyckade MOF-exkursion till Kvismaren ger blodad tand.
I år åker vi gemensamt ut i skärgården till Landsort, eller till Öja som ön heter.

2018-07-04 Tisdagsklubben under hösten: vandring vid Mälaröarnas fågellokaler
Under hösten gör vi en fortsättning på vårens initiativ att göra vandringar på tisdagsmorgnar.Tanken är att variera de lokaler som vi besöker. Generell samlingsplats och utgångspunkt för tisdagsvandringarna blir kommunhuset.  Läs mer här

2018-06-17 Exkursion Mälaröarnas nattsångare 8 juni
Efter en ovanligt varm vår samlades vi för årets kvällsexkursion. Vi såg Särimner och hörde flodsångare.
Läs hela artikeln signerad Kjell Häggvik här

2018-06-17 Tisdagsklubben vid Svartsjöviken
Vårens tillskott till MOF-programmet var vandringar på tisdagsmorgnar vid Svartsjöviken och Svartsjö Dämme. Under 14 tisdagar noterades totalt 116 arter.

2018-05-30 Arkiv med digitaliserade MOF årsskrifter
Alltsedan MOF bildades år 2000 har föreningen gett ut en mycket uppskattad årsskrift med en mängd helt fantastiska artiklar. Denna skatt består av berättelser om personliga upplevelser, långa kontinuerliga inventeringslistor, artiklar om raritetsobservationer, etablering av våra fågellokaler samt mycket, mycket mer.
Hela denna arkiv-skatt är nu digitaliserad och kan läsas på datorn eller mobilen.
Du hittar fram till arkivet via menyvalet “ARKIV” överst på hemsidan.
Ett undantag i arkivet är gjort för de två senaste årsskrifterna som inte publiceras på nätet.
Som medlem ingår årsskriften i pappersform i  medlemsavgiften.
Välkommen att välja och vraka bland gyllene ögonblick i MOF’s historia!

2018-05-18: Rapport från “Battle of Towers” 


2018 års nordiska Fågeltornskamp, ”Battle of Towers”, mellan torn huvudsakligen i Finland och Sverige, gick av stapeln lördagen den 5 maj mellan kl 5.00 och 13.00. Från Mälaröarna deltog både Skytteholmstornet vid Menhammarsviken och Svartsjö dämme. Läs hela artikeln här


2018-05-16 Raritetsdags: Brandkronad kungsfågel i kommunen!


Vi har fått finbesök i kommunen av brandkronad kungsfågel. Närmare bestämt i det underbart vackra naturreservatet Väsby hage* på Munsö. Läs hela artikeln här


2018-04-18 Tisdagsklubben, 81 arter efter 7 tisdagar


Tisdagsklubben, som startade den 6 mars, är MOF’s morgonexkursion som pågår fram till månadsskiftet maj/juni, under ledning av Jan Wernerman m.fl. Fler och fler av våra skådare har anslutit sig till klubben Läs hur det varit hittills här

 

 

 

 


Tisdagsklubben: Ny tid från och med 17 april: Start kl. 6:00
Läs mer här


2018-02-18 Mängder av domherrar och stenknäckar hos Urpo


Läs hela artikeln här


2018-01-23 Dött race i 18:e vinterrallyt

När årets vinterrally gick av stapeln hade den riktiga vinterkylan dröjt. Vissa mälarvikar var täckta med is men fortfarande var stora vattenytor på Mälaren öppna. Därmed fanns det möjlighet att hitta arter som hör till sena hösten, tex salskrake som vill ha ett öppet vatten. Samtidigt hade vissa typiska vinterarter anlänt, som fjällvråk och varfågel. Redan på förhand insågs att årets rally kunde bli spännande.
Läs hela referatet här


2017-11-28 MOF går man ur huse till Eldgarnsö 


Läs här om vår exkursion till Eldgarnsö den 12:e november som bjöd på mer än bara fåglar!


2017-10-25 Exkursion Lovön 22 oktober


Morgondimman svepte in över mastområdet när Svenne tog emot oss vid Lovö kyrkas parkering för MOF första höstexkursion söndagen den 22 oktober.
Läs hela referatet här


2017-09-13 Projekt backsvala – status hösten 2017
Läs här vad som hänt i backsvaleprojektet.
Kolla även årsskriften när den kommer i mars 2018.


2017-09-11 Artrace på Mälaröarna den 20 augusti

Årets traditionella sensommar-artrace på Mälaröarna hölls den 20 augusti. Detta år har inte sensommaren gett ett liknande skjuss på fågelfronten såsom tex 2016. En av de kyligaste somrarna i mannaminne med sparsam tillgång till insekter spelar nog roll. Utsikterna på morgonen den 20 augusti lovade dock möjligheter att göra något bra av dagen.
Läs hela artikeln med MÅNGA fina bilder här


2017-06-26 Exkursion Mälaröarnas nattsångare 10 juni
Dygnsrytmen hos nattsångarna avviker mot de flesta andra fågelarter för vilka morgontimmarna är de mest aktiva. MOFs kvällsexkursionen på försommarens är den programpunkt under året som är mest anpassad för kvälls- och nattaktiva fåglar. Därmed är det också den aktivitet som kanske passar bäst för skådare med nattuggle-vanor.
Läs hela artikeln signerad Kjell Häggvik här


2017-06-05 MOF startar projekt om backsvala

Backsvalan är idag en nära hotad art enligt Artdatabanken rödlista.  En viktig orsak är att antalet lämpliga boplatser minskar till följd av att brytningen av naturgrus minskar och ersätts av krossat bergmaterial som i regel inte lämpar sig för svalornas bobyggnad. I denna artikel berättar vi vad initiativtagare Bengt Legnell ihop med MOF och BirdLife Sverige tillsammans med Jehanders Grus gör för att ge svalarorna ett skydd under häckningsperioden!
Läs hela artikeln här


2017-05-25 Exkursion Skarnholmen och Eldgarnsö 20 maj
Då var det dags återigen för MOF att kalla till en exkursion i vårmorgonen. Många startade tidigt med att förbereda kaffe och smörgås som packades ned i ryggsäck tillsammans med kikare.
Läs hela hela rapporten här


2017-05-10 Rekord i fågeltornskampen den 6 maj!


Årets fågeltornskamp resulterade i ett oavgjort resultat mellan Finland och Sverige för första gången. Mälarötornen vid Svartsjö dämme och Menhammarsviken fick fina resultat, med ett All-time-high. Läs mer här …


2017-05-05 Exkursion Svartsjö Dämme 23 april
Läs rapporten från exkursionen här!


2017-02-20 Besök vid ordförandens matning en vårvinterdag
Vår ordförande Urpo Könnömäki har bjudit in till fågelskådning hemma hos sig årligen sedan föreningen startades 1999, så snart firas ett 20 års jubileum med denna vintertradition.  Vissa år har det varit bitande kallt, men det har även varit tillfällen när våren pockar på. I år blev det en varmare, mulen och blåsig dag, men Urpo bjöd på lä så det var inga problem. Läs hela artikeln här!


2017-01-26 En påminnelse inför helgen och en förfrågan från MOF!

  • Glöm inte “Vinterfåglar inpå knuten”
  • Vi behöver fågelbilder!
    Läs mer här!

2017-01-18 Vinterrally för 17:e året
Prick klockan 14:00, lördagen den 14 januari, samlades de fyra deltagande lagen i årets vinterrally vid Svartsjö slott för slutsummering.  På slottets kafé satte vi oss, traditionsenligt, och gick igenom dagens arter.  Spänningen var gemytlig på ytan, men undertecknad kände att den var tät. Ett syfte med MOF-aktiviteten är att vi får till en vinterinventering. Det är bra, men det är också ett rally. Läs hela artikeln här!


2017-01-10 Kungsfiskare åter på Ekerö!


Kungsfiskare har sedan 2017-01-08 observerats igen på samma plats som i januari, förra året. Under den kraftiga kylan hölls vattnet öppet i ett dikesutlopp i närheten av skidbacken (Maskbacken) på Ekerö.
Läs hela artikeln här!