månadsarkiv: september 2019

Hur och när ruggar fåglarna?

Måndag den 18 november 1900 kommer Bo Nielsen, stationschef vid både Getteröns och Kvismare fågelstationer till oss och berättar om fåglarnas fjäderbyten. Olika ordningar och familjer av fåglar har olika ruggningsstrategier. Vissa tättingar ruggar snabbt på sommaren före flyttningen och andra flyttar först och ruggar på övervintringslokalen. Rovfåglar och måsfåglar ruggar relativt långsamt för att inte flygförmågan ska påverkas. Kom och lär dig mera om detta den 18 november. Vet Du hur ruggningen sker kan Du också lättare avgöra om en observerad fågel är ung eller gammal. Besked om lokal mm för kvällsmötet kommer senare på hemsidan

Ifyllt ruggkort

Referat från Tisdagsklubben 17/9

Foto Carl-Magnus

Dagens exkursion samlade 10 skådare (tangerat säsongsbästa) och återigen i utmärkt skådarväder om än något kyligt på morgonen. Ovan ses vi rastandes vid Sånga-Nibble kolonistugeområde. Vi observerade 45 arter, och däribland 7 nya arter för hösten, inalles 44 arter, nu totalt 93 arter på höstlistan för i år. 

Idag var det blåhakepar vi observerade vi Svartsjöviken det mest spektakulära. Vid Norrskog domionerade bofinkarna totalt i luftrummet. Eftersom det var nära vindstilla var rovfåglarna passiva. Nu endast enstaka ladusvalor, färre duvor och en enda kvarvarande lövsångare, men gott om unga sävsparvar och moln av tofsvipor (se bifogad artlista).

Vi väljer växelvis lokaler åt Färingsö respektive Munsö, och utgår från parkeringen vid kommunhuset tisdagar kl 07:00.. Mer precis information om lokal kommer söndagar genom påminnelsemailet. Roger Månsson har även lovat sätta in en liten blänkare på MOFs hemsida om lokalvalet.

Den som känner sig obekväm att finnas på kallelselistan kan meddela mig så åtgärdar vi detta. Den som känner sig pådyvlad en observation på artportalen utan att känna sig delaktig kan alltid gå in och avlägsna sig som medobservatör.

Vänliga hälsningar
Jan W

Blåhake Foto Kjell Häggvik
Morgondimma Foto; Carl.Magnus

Lördag 21 september: MASKbacken – sträckskådning

På lördag samlar vi krafterna och tar oss upp på MASKbackens topp och skådar så långt ögat kan nå. MASKbacken, dvs vår egen skidbacke, kallas Ekebyhovsbacken i artportalen. Från toppen har man en av Ekerös bästa utsikter över öarna in mot Stockholm. Med rätt väder och vind (samt lite tur) kan vi ta del av höststräck samt även spana in över Mälaren samt Jungfrusundsåsens trädtoppar. 

Vi möts på parkeringen nedanför skidbacken kl 6.00 och håller på till 12.00. Man kan ansluta på toppen vid ett senare tillfälle och avsluta skådningen när man så vill. 

Aktiviteten med att promenera upp till toppen på MASKbacken är krävande, skall erkännas. Det finns ingen bilväg och motoriserad hjälp kan inte erbjudas utan denna gång får vi förlita oss på egen kondition, muskelkraft och några korta andhämtningspauser. Vid backen finns i princip tre vägar upp; direkt upp via skidnedfarterna, eller en delvis asfalterad väg (med bom) till vänster om backen och en stig genom skogen till höger om backen. Om man hittar och kan orientera sig genom Jungfrusundsskogen och vill vinna lite höjd så kan man parkera längs Jungfrusundsvägen och följa stigarna bakvägen till backen, vilket är ett vägval som är lite längre men möjligen mindre ansträngande.

Troligtvis kommer vi att märka av vind på toppen men förhoppningsvis inte regn, men förstärkt klädsel behövs i alla fall. Vid sträckskådning behövs egen kikare. Vi kommer att ha med några tubkikare så man behöver inte ta med egen om man inte vill. Någon form av fika eller matsäck rekommenderas.

Ledare: Jan Sondell, tel. 0703 188593
Ledare: Kjell Häggvik, tel. 0768593511
Tid: Lördag 21 september från kl. 06.00 – 12:00
Plats: Samling vid parkeringen av MASKbacken. Parkeringen ligger efter Bryggavägen, mittemot sjöscoutstugan. Beslut om vägval och gemensam promenad upp till toppen.

Rapport från Artrace 25 augusti 2019

Söndag 25 augusti ägde MOFs sensommar-artrace rum. I mycket behagligt skådarväder tävlade 3 lag att observera så många arter som möjligt från tidig morgon fram till klockan 14. I år kunde 90 arter identifieras, vilket är 5 arter fler än 2018, lika många som 2017, men färre än rekordet på 101 arter från 2016. Segrande lag kunde i år stoltsera med 79 arter.

Som vanligt är väderleken en avgörande faktor för mångfalden arter. Den relativa bristen på insekter under augusti månad satte därför sina spår i att tättingar som uteslutande livnär sig på insekter blev förhållandevis svårfunna.

Inga verkliga rariteter rapporterades, men en förbiflygande storspov, 8 svartsnäppor i Dämmet, kombinationen smådopping, svarthakedopping, brunand och bläsand i Bonadammen, samt en dagvilade kattuggla i stora eken i Väsby hage var observationer som kändes särskilt belönande.

Den avslutande artgenomgången skedde i år på cykelfiket vid Svartsjöanstalten, där vi kunde konstatera hur olika lokalstrategier hos de deltagande lagen (Eldgarnsö-Lovön-Svartsjöviken eller Munsö-Svartsjöviken) ändå i slutändan ledde till i stort sett samma antal observerade arter.

Ett stort tack till Urpo för arrangemanget!

Vid pennan Jan Werneman

Kattuggla i Väsby Hage (foto Carl Magnus Strömbeck)
Pilfinkar vid Svartsjöviken(foto Carl Magnus Strömbeck)
Svartsnäppor och brushanar vid svartsjö Dämme(foto Carl Magnus Strömbeck)

Referat från tisdagsklubben 10/9

Dagens exkursion samlade 10 skådare ( återigen säsongs- bästa) och återigen i utmärkt skådarväder. På bilden ses man i färd med att spetsa öronen vid Huvududden. Vi observerade 45 arter, och däribland 4 nya arter utöver vad vi sett tidigare tisdagar, nu under denna hösttermin. Vi är nu uppe i 84 arter på höstlistan. Speciellt idag var duvhök som jagade 1K fiskgjuse  vid Rastaholm, och 2 havsörnar som motionerade grågässen i Menhammarsviken. Flock med stjärtmesar piggade upp vid Huvududden, där gärdsmyg och nötväcka dominerade akustiskt. Kvarvarande ladusvalor är nu fåtaliga.

Även i fortsättningen kommer vi att utgå från parkeringen vid kommunhuset, men nästa tisdag först kl 07:00.  Vi väljer växelvis lokaler åt Färingsö  respektive Munsö. Mer precis information om lokal kommer söndagar genom påminnelsemailet. På hemsidan kommer även information om lokalvalet att finnas.

Vi ses nästa tisdag 17/9

Vänliga hälsningar

Jan W.

Foto: Carl Magnus Strömbeck (som vanligt inte med på bilden)