MOF’s Nyhetsbrev Nr. 5 2010

Hejsan Fågelvänner,
Tyvärr har mitt dagliga arbete hindrat mig från att skriva detta nyhetsbrev men bättre sent än aldrig som man brukar säga. Sommaren har tagit oss i ett järngrepp med gradantal upp och över 30 grader….pust säger jag, skönt säger andra. Dock så blir det lite mindre ”fart” på fåglarna i värmen, personligen tycker jag att det är lite bättre när det är lite ”ruggigt” ute, i alla fall från ett fågelskådar perspektiv, jag antar att vi alla har olika smak.

Vad har då hänt under denna period ? Först så måste jag och styrelsen passa på att be om ursäkt om någon/några dök upp för den 18:e Juni då det var det var tänkt att köra det årliga Nattsångare racet, tyvärr så blev ledaren Jan Björk sjuk och vi kunde inte hitta någon ersättare för evenmanget. Jan har erbjudit sig att privat följa med ut om det är någon som vill ut på en liten ”expedition”, i så fall är det bara att slå honom en signal och se om han har tid, dock finns det väl risk för att det börjar tystna i buskarna.

Som kompensation för det uteblivna evenmanget så kommer jag att lägga till ett nytt evenmang under hösten, jag hade då tänkt mig lite sträckskådning från Ekebyhovsbacken, mer information runt detta kommer efter sommaren.

Nästa planerade evenmang är följande:

29:e Aug. Artrace Mälaröarna
Traditionen fortsätter med artrace på sensommaren. Vi delar upp oss i lag och försöker hitta så många arter som möjligt under några timmars skådning. Vi avslutar med artgenomgång och fika i lämplig lokal.
Start och mål: Start tidigast kl 05.00 på valfri plats. Mål kl 14.00 vid Svartsjövikens fågeltorn.
Anmälan till: Urpo Könnömäki Tel. 560 206 91 eller 070-236 56 64

Aktuella Observationer mellan 5:e Juni och 2:a Juli
Sångsvan, 2 ad  + 3 pull vid Bonadammen den 5/6-6/6, 2 ad + 4 pull den 5/6 i viken Norr om Löten och Väster om grustaget på Munsö, dvs ganska nära Bonadammen, detta är dom 2 första kända häckningarna på Maläröarna vilket är extra skoj tycker jag. Det har även setts 2 adulta Sångsvanar i Svartsjöviken så det är möjligt att det är en häckning även där.
Årta, 1 ex hane i eklipsdräkt i Kyrkpölen på Adelsö den 23/6, det har ju setts ett par där tidigare och nu dyker hanen upp lite då och då, möjlig häckning ?
Bivråk, jag efterfrågade obsar om Bivråk i det förra brevet, den första för året på Mälaröarna dök upp den 5/6.
Rapphöna, 1 ex sågs i dikeskanten vid Skå-Säby den 27/6
Vaktel, 1 ex spelande vid Lovö Kyrka, närmare bestämt klockargården den 20/6 och 21/6
Kornknarr, 1 ex spelande vid Landholmen den 5/6
Svartsnäppa, 2 ex den 19/6-20/6 vid Malmviks strandängar, 1 ex rastande vid samma lokal  den 22/6.
Gluttsnäppa, 1 ex rastande vid Malmviks strandängar den 19/6-20/6 och 25/6, 4 ex rastande också det vid Malmvik strandängar den 30/6.
Brushane, 1 ex rastande Malmviks strandängar den 22/6, 1 ex hane rastande i Kyrkpölen på Adelsö den 23/6.
Storspov, 2 ex sträckande vid Mastområdet den 30/6
Skräntärna, 5 ex flög förbi Ekeby Brygga den 13/6
Turkduva, 1 ex sågs flygande över vattnet i riktning mot Ängbybadet vid Sötvattenslaboratoriet den 25/6
Jorduggla, 1 ex flög förbi vid Landholmen den 6/6
Hornuggla,  1 ad jagande och 2+1 pull hörda Mastområdet den 5/6, 2 tiggande pull + 1 adult vid Landholmen den 6/6, 1 tiggande unge vid Rörby och 2 tiggande ungar vid Lovö Kyrka och Berga gård den 8/6, 2 tiggande ungar vid Landholmen den 20/6, vilket tyder på minst 5 häckningar på Mälaröarna så här långt då en tiggande unge har hörts på Adelsö också.
Gräshoppsångare, 1 ex vid Svartsjöviken närmare bestämt Holmbacken den 5/6, 2 ex sjungandes vid Menhammarsviken den 19/6, 1 ex vid Sötvattenslaboratoriet den 21/6 och 25/6 och minst 1 ex sjungade vid Skarnholmens ängar den 26/6, om jag har räknat rätt så blir det 11 olika individer under året vilket är en mycket bra siffra.
Kärrsångare, 1 ex vid Sötvattens-laboratoriet mellan den 5/6-7/6, 1 ex på Eldgarnsö den 5/6,  1 ex sjungade/sedd vid Mastområdet mellan den 14/6-22/6, 1 ex sjungade/sedd vid Kärsö badplats den 25/6.
Trastsångare, 1 ex sjungandes på Eldgarnsö ute vid Hummelskär den 5/6.
Rosenfink, 1 ex sjungande vid Tranholmen den 5/6 1 ex sjungandes på Gärdsmygsvägen vid Älvnäs Hållplats den 18/6.
Innan jag avslutar detta brev så har jag några uppmaningar och en förfrågan. Uppmaningarna är att ut och skåda och glöm inte att rapportera in dom Bruna Kärrhökar ni ser. Förfrågan är om det är någon som  känner till var det häckar Duvhök och Sparvhök i Stockholmsområdet så har jag några ringmärkare  som är intresserade av att veta detta. Skicka gärna plats och beskriving till min hotmail adress så vidarebefodrar jag det till rätt personer, min mailadress är Blind1_guardian@Hotmail.Com med det ber jag att få tacka för denna gång och Styrelsen och jag önskar alla en Glad Sommar

Mikael ”TurboMicke” Nederman och övriga styrelsen.