MOF’s Nyhetsbrev Nr. 6 2010

Hejsan Fågelvänner,

Ber om ursäkt att brevet har blivit fördröjt, det tog lite längre tid än förväntat att få ut obsarna då det blev ganska många till slut.

Jag går direkt på roliga, som jag skickade ut tidigare i mitt snabbrev så fanns det en stationär Svart Rödstjärt i södra delarna av Svartsjöviken i slutet på Juli, nu är inte det den tyngsta arten som setts under perioden, vi hade nämligen celebert besök under någon timme av 1 2k+ hane Svarthuvad Sparv vid Lovö Kyrka den 10/7. Jag blev uppringd c:a 05:45 och var på plats vid kyrkan c:a 06:25, tyvärr så hade den försvunnit då, sista obersavation blev c:a 06:10. Observatören har sett den mycket bra och en rapport till rapportkommiten är inlämnad, om den blir godkänd så blir det Mälaröarnas första observation, har försökt hitta hur många gånger den setts i Uppland men inte lyckats då bara 1 träff dyker upp, men den har sett förut men inte allt för många gånger och är inte inlagd på Svalan.

Påminnelse om nästa MOF event:
29:e Aug. Artrace Mälaröarna

Traditionen fortsätter med artrace på sensommaren. Vi delar upp oss i lag och försöker hitta så många arter som möjligt under några timmars skådning. Vi avslutar med artgenomgång och fika i lämplig lokal.
Start och mål: Start tidigast kl 05.00 på valfri plats. Mål kl 14.00 vid Svartsjövikens fågeltorn.
Anmälan till: Urpo Könnömäki Tel. 560 206 91 eller 070-236 56 64

Observationer mellan 3:e Juli och 13:e Augusti

Större delen av perioden har ju varit mycket bra om man ser det till semester väder, det är nu på slutet som jag tycker att vi fått det lite mer ”tradionella” Svenska sommar vädret, dock har det varit väldigt mycket rapporter, vilket gör att mitt ”jobb” tar lite längre tid, med det sagt så blir det också roligare så fortsätt med att rapportera in alla observationer till Svalan !!! Det verkar som om en hel del har följt mitt tips i tidigare brev för jag tycker mig se en väldig ökning av inrapporterade vadare från just dom platser som jag nämnt

Smådopping, 1 ex födosökande vid Svartsjö Dämme den 16/7, 18/7 och 19/7.

Sångsvan, 2 ad och 3 1k kvar i Bonadammen, sågs 28/7 och 31/7

Årta, 1 hane i eklipsdräkt sågs vid Svartsjö Dämme den 10/7

Stjärtand, 1 ex rastande i Torslunda Dammen den 8/8

Skedand, 3 ex rastade i Svartsjö Dämme den 10/7, vid samma lokal sågs 2 ex den 19/7 och 1 ex den 23/7, 1 ex i Torslunda dammen den 8/8

Stenfalk, 1 ex flög förbi Malmviks Strandängar den 31/7, 1 ex förbiflygande vid Klippans väg den 10/8

Större Strandpipare, 1 ex rastande vid Svartsjö Dämme den 10/7, hela 13 ex rastade på en åker vid Karlslund den 10/8

Ljungpipare, 1 ex rastade den 10/7 vid Kyrkpölen, 15 ex rastande vid Mastområdet den 14/7, 1 ex  rastande vid Mastområdet den 21/7, minst 1 ex hördes i Södra delen av Svartsjöviken den 25/7 och  28/7, 3 ex rastande vid Mastområdet den 29/7, 3 ex rastande vid Malmviks Strandängar den 30/7, 1  ex förbiflygande vid Menhammarsviken samma dag, 40 ex rastande på åker vid Kyrkpölen den 31/7, 7  ex rastande vid Mastområdet den 2/8, 1 ex kvar vid Mastområdet den 3/8, 2 ex rastande vid  Mastområdet den 5/8, 17 ex rastande vid Kyrkpölen den 6/8, 14 ex rastande vid Kyrkpölen den 8/8, 3  ex rastande vid Mastområdet den 8/8-9/8, 30 ex rastande vid Karlslund den 10/8, 5 ex rastande vid Malmviks Strandängar den 11/8, 18 ex rastande på åker vid Sunby den 12/8, 8 ex rastande vid Mastområdet den 13/8
Kustpipare, 1 adult hane rastande på åkern vid Mastområdet den 2/8, kvar till den 3/8 Http://Www.Artportalen.Se/Birds/Gallery_imageinfo.Asp?Obsid=19674993
1 ex 2k+ rastande på åker vid Karlslund den 10/8

Spovsnäppa, 1 ex rastande kort på en åker nära Karlslund den 10/8

Kärrsnäppa, 1 ex rastande i Kyrkpölen den 10/7 – 11/7, 3 ex rastande i Svartsjö Dämme den 12/7, 5 ex rastande i Svartsjö Dämme den 18/7, 6 ex sträckande mot Sydväst vid Kyrkpölen den 31/7 ( tillsammans med Kustsnäpporna ), 3 ex rastade på en åker vid Karlslund den 10/8

Kustsnäppa, 3 ex sträckande Sydväst vid Kyrkpölen den 31/7 ( tillsammans med 6 Kärrsnäppor )

Svartsnäppa, 1 ex rastande vid Malmviks strandängar den 3/7, 1 ex rastande i Kyrkpölen den 11/7, 4 ex rastande i Svartsjö Dämme den 18/7, 2 ex rastande i Svartsjö Dämme den 20/7, 2 ex rastande vid Kyrkpölen den 6/8

Gluttsnäppa, 3 ex rastande i Kyrkpölen på Adelsö den 3/7, 1 ex rastande vid Malmviks strandängar den 3/7, 1 ex den 6/7 vid Malmvik, 1 ex rastande i Kyrkpölen den 11/7, 1 ex i Svartsjö Dämme den 12/7, 3 ex rastande i Svartsjö Dämme den 14/7 och 16/7, 2 ex rastande i Svartsjö Dämme den 18/7, 3 ex rastande i Svartsjö Dämme den 19/7, 3 ex rastande i Kyrkpölen den 20/7,  1 ex rastande i Svartsjö Dämme den 23/7, 1 ex förbiflygande i Väntholmsviken den 24/7, eventuellt samma individ hörd 27/7 – 28/7, 2 ex rastande i Svartsjö Dämme den 25/7, 1 ex förbiflygande i Svartsjö Dämme den 27/7, 1 ex vid Ölsta Tegeldamm den 28/7, 1 ex rastande i Torslundadammen den 28/7, 2 ex rastande i Menhammarsviken den 30/7, 2 ex rastande i Menhammarsviken den 2/8, 2 ex förbiflygande vid Lindhaga den 5/8, 1 ex rastande vid Malmviks Strandängar den 10/8-11/8

Brushane, 2 ex rastande i Kyrkpölen på Adelsö den 3/7, 1 ex rastande Malmviks strandängar den 3/7,  1 ex vid Svartsjö Dämme den 10/7, 1 ex i Kyrkpölen den 10/7 – 11/7,  1 ex rastande i Svartsjö Dämme den 12/7, 2 ex rastande på Adelsö ( personlig gissning är att även denna obs var  i Kyrkpölen ) den 13/7, 1 ex rastade i Svartsjö Dämme den 18/7 – 20/7, 2 ex rastande i Svartsjö dämme den 23/7, 1 ex rastande vid Bonadammen den 31/7, 4 ex rastande vid Kyrkpölen den 6/8, 1 ex rastande vid Kyrkpölen den 8/8, 1 ex rastande på en åker vid Sundby den 12/8
Storspov, 3 ex sträckande vid Lovö Kyrka den 8/7, 1 ex hördes i Södra delen av Svartsjöviken den 25/7 och 28/7, 1 ex lockläte i Väntholmsviken den 27/7, 8 ex rastande vid Menhammarsviken den 3/8,  antalet hade minskat till 7 ex den 6/8, 1 ex hördes vid Nyponvägen den 11/8

Skräntärna, 2 ex rastande på åker vid Kyrkpölen den 31/7 ( 1 adult och 1 1k )

Gräshoppsångare, 1 ex spontan sjöng den 8/7 vid Eldgarnsö, närmare bestämt mellan parkeringen och  viken, 1 ex hördes på golfbanesidan vid Mastområdet den 13/7. Om jag har räknat rätt så är det totalt 12 olika obsar för 2010, en bra siffra och det verkar som arten ökar.

Kärrsångare, 3 ex, 1 adult och 2 1k vid Mastområdet den 14/7, den adulta matade ungfåglarna så en  konstaterad häckning, tror det är andra eller tredje året på rad som det har häckat Kärrsångare vid Mastområdet, kul !!!.

Svart Rödstjärt, 1 1k+ hane rastande i Södra delarna av Svartsjöviken, 150 öst om 90 graders kurvan, den höll till där mellan 25/7 – 30/7 ( kan vara kvar då den vissa perioder är helt försvunnen, tog mig 1 timme innan den dök upp tex )

Svarthuvad Sparv, 1 2k+ hanne, rastade mycket kort vid Lovö Kyrka den 7/7 ( skickade inte ut något extra brev pga att fågeln försvann )

Ber om ursäkt om jag missat någon art eller observation, som sagt det var en hel del att gå igenom denna gång.

Sist men inte minst:

Förfrågan kvarstår om det är någon som  känner till var det häckar Duvhök och Sparvhök i Stockholmsområdet så känner jag några ringmärkare  som är intresserade av att veta detta. Skicka gärna plats och beskriving till min hotmail adress så vidarebefodrar jag det till rätt personer, min mailadress är Blind1_guardian@Hotmail.Com

Fortsätt att rapportera in alla observationer av Brun Kärrhök !

I nästa brev kommer jag att publicera datumet på den utlovade Sträckskådningen, förmodligen blir det sista helgen i September eller först helgen i Oktober.

Tror detta var allt för denna gång

Mvh

Mikael ”TurboMicke” Nederman och övriga styrelsen