Kungsfiskare åter på Ekerö

Kungsfiskare har observerats igen på samma plats som i januari, förra året. Under den kraftiga kylan hölls vattnet öppet i ett dikesutlopp i närheten av skidbacken (Maskbacken) på Ekerö.

Det är möjligt att den stannar en period till vår stora glädje. Kungsfiskaren är en verklig praktfågel.


Kungsfiskaren vid Maskbacken                                                                                         Foto: Kjell Häggvik

Läs gärna Jan Sondells läsvärda artikel från 2016-01-20 för mer detaljer, beskrivning av platsen samt lämplig plats att skåda från.

På platsen har även observerats strömstare.

OBS! Det är mycket angeläget att skådare och övriga intresserade på platsen respekterar tryggheten för fåglarna. De har ett litet begränsat område att vara på.

Med tillflöde av rinnande vatten är platsen en av få lämpliga när det blir riktigt kallt. Konsekvenserna blir givetvis riktigt bekymmersamma om fiskaren blir så störd, att den börjar söka annan plats, när det är så kallt och isigt.

Hjälp att informera övriga skådare och intresserade på plats om denna information uppskattas.

Förra årets artikel ger vägledning liksom nedanstående:

Fåglarna håller till vid utloppet från diket som går över fälten nedanför skidbacken och ut i viken mot Gällstaö. Parkera vid skidbacken eller scoutstugan och stå vid stugans östra hörn eller vid grillplatsen. Kungsfiskaren sitter ofta ca 1,5-2 m upp på smågrenar som utgår från ett kraftigt träd som lutar i början åt vänster men sen rätar upp sig. Ngt glesare där trädet står, i högra kanten av utloppet. OBS! Gå ej ned till diket och utloppet – fågeln skräms bort då! Det är inte nödvändigt att gå så nära ens för att fotografera.

Kjell Häggvik