Kungsfiskare stationär på Ekerön

95K0061_litenEn kungsfiskare håller nu i slutet av januari 2016 till i dikesmynningen vid scoutstugan intill Maskbacken. Den har varit där några dagar och det är möjligt att den stannar ytterligare en period eftersom den funnit öppet vatten som inte fryser så lätt. Många kungsfiskare övervintrar i Sverige och det går bra milda vintrar. Men blir det en köldperiod fryser de flesta vattendragen till och fiskaren kan få svårt att hitta föda. Efter hårda vintrar brukar också antalet häckande par minska kraftigt. Några flyttar till Danmark och Nordtyskland. Kungsfiskaren häckar i strandbrinkar längs rinnande vatten i södra och mellersta Sverige.

Bäcken som den nu har hittat försörjs med vatten från en djupborrad brunn för en värmepump till radhusen i Väsby. Vattnet hämtas från djupt ner i marken och är därför relativt varmt. Man utnyttjar ett lager med postglacialt vatten som bildades under Mälaren när sjön fortfarande var en havsvik. Det är svagt salt och troligen finns det inte mycket kungsfiskarmat i diket utom då i mynningen, där småfisk och vatteninsekter från Jungfruviken kan ta sig in.

Isvaken i alskogen mynningen (markerad med grön ring i bilden nedan) har mycket begränsad yta och därför bör man inte följa bäcken längre ner än till sista vägtrumman. Stanna gärna vid scoutstugans grillplats öster om huset. (se återigen bild nedan!) Kanske man får ha lite tålamod men fiskaren är rörlig och flyttar sig under födosöket. Stör den inte i kylan, den har fullt upp med fisket!
20160119_101546

 

 

 

 

Jan Sondell