Fåglar på Mälaröarna i november 2012

November månad var om jag hörde rätt en av dom mildaste november någonsin vilket kanske borde ha bäddat för fler observationer men åter igen så var det relativt magert, totalt 518 observationer men med det sagt inte utan inte intressanta sådana.

Vadare

En observation att nämna, en morkulla som sågs vid Älby hage den 17/11.

Ugglor

Inga ugglor att rapportera dock kan nämnas att en av årets invasions arter, hökugglan har lyckats ”missa” våra marker, nog finns det någon gömd även  på mälaröarna?

Rovfåglar

Den mest intressanta observationen var en kungsörn som sträckte mot SV vid Torslunda den 19/11.
Som vanligt har vi några övervintrande vråkar av både orm och fjällvråk, dessa är främst synliga på lovö och runt svartsjöviken.

Änder

En hel del bläsänder rastade som vanligt i Menhammarsviken med som mest 40 exemplar under perioden, den roligaste observationen var kanske den honfärgade sjöorre som rastade i Menhammarsviken den 10/11,  1 snatterand sågs på samma lokal och dag och den 12/11 så rastade 2 brunänder också det samma lokal. Sist men inte minst så rastade det som vanligt en hel del salskrake med som mest 12 invidiver

Måsfåglar

Kaspisk trut, 1 2k fågel som rastade i Väntholmsviken 27.11-28.11, om denna individ blir godkänd så är det en ny art för kommunen

Gäss och svanar

Endast kanadagäss och grågäss noterade under måndaden vilket inte är så ovanligt så länge isen inte har lagt sig. Som vanligt så sträckte och rastade det en del sångsvanar, dock inga större mängder.

Spettar

Roligt är att gråspett är åter igen observerad i kommunen då  1 exemplar rastande vid Tofta, Adelsö den 11.11

Tättingar och övriga observationer

Tallbit som är en annan av årets invastions arter, länge såg det ut att vi skulle bli utan observationer men vi fick 2 olika observationer nämligen 2 ex som hördes vid Väsby hage 12/11 och 2 ex som flög förbi Väntholmsviken 20/11. Övrigt kan nämnas att det var en hel del observationer av sidensvans där den största flocken uppgick till c:a 90 exemplar och vi hade även 3 rastande varfåglar.

God jul och gott nytt skådar år önskar
Micke Nederman och övriga  styrelsen.