Nyhetsbrev december 2012

Gott nytt skådarår önskar MOF alla medlemmar!

En hel del mälaröskådare har varit aktiva under december, inte minst vid fågelborden. Hela 714 rapporter lades in i Svalan, vilket är många i jämförelse med de 400 som lades in under samma månad förra året.

Detta relativt höga antal rapporter lovar runt men håller dock tunt, som ordspråket lyder. Den enda mer anmärkningsvärda observationen gjordes på årets näst sista dag, då fyra bläsgäss rastade på golfbanan i Menhammarsviken. Bläsgåsen häckar på den arktiska tundran och flyttar förbi Sverige under november-december på väg ner för att övervintra vid Storbritanniens, Danmarks, Hollands och Frankrikes kuster. På våren passerar de Sverige under mars-april. På Mälaröarna är bläsgåsen en oregelbunden gäst. Under 2012 sågs enligt Svalan cirka 15 individer runt om i kommunen. 2011 sågs endast tre. 2010 sågs 18 gäss och från 2009 finns en enda rapport. De fyra gäss som sågs den 28:e var dock, förutom en flock år 2000, de enda bläsgäss som någonsin besökt kommunen i december.

I övrigt kan vi bland annat nämna en hona salskrake som rastade vid Sötvattenslaboratoriet den 28 december, en dubbeltrast vid Färentuna kyrka den 23:e och fyra övervintrande ormvråkar runt på öarna. Fjällvråk rapporterades inte alls under december. Det behöver naturligtvis inte betyda att det inte finns några i omlopp. Varfågeln, den pålitliga vintergästen, sågs vid Munsö kyrka, i Menhammarsviken och vid Mastområdet. Mindre korsnäbb observerades vid två tillfällen, i Rastaholm den 9:e och vid matningen nära Koviksvägskälet på Lovön på nyårsafton. Havsörn sågs i kommunen vid fyra tillfällen. Så mycket mer är det inte att nämna. En typisk decembermånad med andra ord.

Låt oss blicka framåt – vad ska 2013 ge oss i fågelväg? Enligt Svalan har ännu ingen 2013 på Ekerö nått gränsen på 50 kommunarter. Att  vara först att nå till denna gräns kallas bland av inbitna ekeröskådare för att vinna ”Lilla eklövet”. ”Stora eklövet” är gränsen 100 arter. Lek eller allvar? Vem vet…

Kommande aktiviteter

I skrivande stund är det fyra dagar kvar till vinterns artrally på Mälaröarna (12 januari). Vi håller tummarna för många hungriga deltagare. Vi lär få se gränsen på 50 arter sprängas. Men av vem och vilken art blir det som avgör?

Skriv också in datumet 17 februari i almanackan. Då gör vi en utflykt till två av Ekerös mest välbesökta fågelmatningar:

17 februari: Stann- och strykfåglar

Våra fågelmatningar gästas alltid av diverse vinterfåglar så här års. I år besöker vi två olika matningar. Detta är ett utmärkt tillfälle för nybörjaren att få en genomgång av vad som kan ses på en fågelmatning en dag i februari.

Ledare: Urpo Könnömäki, tel. 0702-365664

Tid o plats: Samling kl. 09:00 hos Urpo Könnömäki på

Nyponvägen 7, Älby Hage

Därefter vidare ca kl. 10:30 till Iris Hjelm, Kaggeholmsvägen 24

Till sist ett Svalantips:

Kommunligan och Skådarligan

I Svalan kan du se hur Ekerö kommun ligger till i antal arter jämfört med andra kommuner. Du kan också se hur många arter du har sett i jämförelse med andra skådare. Det går att få framstatistik för alla år tillsammans eller för ett bestämt årtal, exempelvis 2013.

Så här gör du:

Gå till www.artportalen.se/birds. Klicka på Statistik i menyn, och välj Kommunligan. Välj sedan Stockholms län i vänster rullista. Nu ser du vilken plats Ekerö ligger på i Stockholms län. Klicka på ”Ekerö” för att se en lista på de arter som setts i kommunen. Om du i stället vill se Skådarligan klickar du på den lilla kikaren till höger om antalet arter.

Återigen, ett gott nytt år till er alla!

önskar

Styrelsen i Mälaröarnas Ornitologiska Förening