Vadarfåglar i fokus på utflykt till Roxen

Tjugo personer deltog i lördagens exkursion till Svartåmynningens naturreservat vid sjön Roxen i Östergötland. Utflykten var ett samarrangemang mellan MOF och Naturskyddsföreningen på Mälaröarna. Starten skedde i regn och det höll i sig halva färdvägen. Vid Bråviken möttes vi av dimma från havet och efter det kunde vädret bara bli bättre. Det blev det också, inget mer regn föll och någon påpekade till och med att sikten var mycket bättre till följd av uteblivet värmedaller.

Redan från parkeringsplatsen vid det västra tornet kunde vi avnjuta rödspovens spel. Roxenreservatet är den enda plats i mellersta Sverige där arten häckar regelbundet tack vare den mer än 100 hektar sammanhängande välbetade sankmarken. Även övriga häckande vadarfåglar var väl representerade tillsammans med ett 50-tal brushanar i alla kulörer. Dessa var nog på nordsträck men kunde inte låta bli att periodvis spela lite. På ängarna gavs också tillfälle att jämföra häckande sydliga med rastande nordliga gulärlor.

I övrigt uppvisade slättsjöbiotopen sitt som vanligt rika artregister. Nämnas kan dvärgmås, flera svartsnäppor som travade omkring med magen i vattnet och rastande storspov. Dagarna innan hade både myrspov och småspov rastat men de hade nu dragit vidare mot norr.