Tisdagsklubben 8/10 2019

Foto Carl Magnus Strömbeck (som vanligt inte med på bilden)

Dagens exkursion samlade 5 skådare i en kylig morgon med vindstilla och fantastiska höstfärger. Ovan ses vi koncentrerat spana ut över en spegelblank Mälaren vid Väsby hages udde. Vi observerade inalles 38 arter, inga nya arter för hösten denna gång, så vi står kvar på totalt 100 arter på höstlistan för i år. 

Foto Carl Magnus Strömbeck (som vanligt inte med på bilden)

Dagens höjdpunkter var den relativt rikliga förekomsten och aktiviteten bland dubbeltrastarna i Väsby hage. I Bonadammen fanns fortfarande smådoppingar kvar och där såg vi även dagens enda rovfågel, en ståtlig fjällvråk.

Vänliga hälsningar
Jan W