Tisdagsklubben 15/10 2019

Foto Carin Windolf Nilosson

Dagens exkursion på Eldgarnsö och fågeltornet vid Svartsjöviken samlade 9 skådare, lite grått men vindstilla och fantastiska höstfärger, se ovanstående bild av gästfotograf Carin . Vi observerade denna gång inalles 42 arter, varav 2 nya arter för hösten, så vi är nu uppe i totalt 102 arter på höstlistan för i år. 

Dagens höjdpunkter var en salskrakehona och en brunandshanne på Eldgarnsö, dock inte tillsammans. Där kunde vi även beskåda den ytterligare röjning som skett öster om parkeringsplatsen. Ganska sparsamt med kringflygande tättingar förutom björktrastar, inte en enda rovfågel, men gott om svartfågel.

Vi kommer att ha ytterligare 2 exkursioner denna höst, 22/10 och 29/10.

Vänliga hälsningar
Jan W