Pilfinken talrikast på Ekerös fågelbord

Den årliga nationella fågelbordsräkningen gick av stapeln från gryningen fredagen den 25 januari till skymningen måndagen den 28 januari 2013. På Ekerö deltog hela 108 rapportörer, tredje flest i länet efter Stockholm och Norrtälje kommun. Med tanke på att det endast deltog ett trettiotal personer i räkningen 2012 är det en finfin ökning!

Det var pilfinken som ”vann” på Mälaröarna med 846 exemplar. Näst talrikast var talgoxen (596) och trea blev blåmesen (502). Fåglar som endast ett fåtal lyckliga fågelbordsräknare fick se var svarthätta, gärdsmyg, ringduva och rödvingetrast. Ekerös rödvingetrastar var för övrigt de enda som sågs i länet under räkningen. Ser vi till hela Stockholms län, och nationellt, vann talgoxen över både pilfinken och blåmesen.

Den nationella statistiken visar också att tre fjärdedelar av de rapporterade fåglarna minskar i antal, inklusive de annars så stabila vinterarterna pilfink, blåmes och talgoxe. Läs en vidare analys av detta på SOF:s webbplats.

I kommande nummer medlemstidningen Fåglar på Mälaröarna (2012) finns en artikel om räkningen på Ekerö. Är du ännu inte medlem i MOF? Läs mer här

Foto: Stjärtmesen som provianterar är förevigad av Göran Forsberg