Fåglar på Mälaröarna i januari 2013

Januari har varit mestadels varit en kall månad med en hel del snöfall vilket har fått fåglarna att komma till våra matningar. Vi har även haft ett vinterrally där det var en stor uppslutning med 5-6 olika lag och vinnande lag var rapphönorna som kom upp i 43 arter om jag kommer ihåg rätt. Totalt sågs det runt 50 olika arter.

Ugglor

Sparvugglan vid Kovik gladde ett av lagen under vinterrallyt den 12/1. Övrigt så var det rätt gott om kattuggleobserationer.

Rovfåglar

En del övervintrande orm- och fjällvråkar har setts då främst runt dom klassiska vinterlokalerna, Lovö, Svartsjöviken och Menhammarsviken. Som vanligt under vinterhalvåret så har en hel del havsörnsobserationer även gjorts.

Änder

Det som är värt att nämna här är salskrake som har setts i början av månaden då det fortfarande var lite isfritt då vid Menhammarsviken och även vid Lambarudd vid vinterrallyt.

Måsfåglar

Under vinterrallyt så sågs det en till två havstrutar vid Lambarudd. (Fler obsar finns!)

Gäss och svanar

Kanske den roligaste observationen under perioden är den kanadagås som rastade vid Lambarudd 12.1 och som sågs av några av lagen under rallyt. Kan även nämnas att en hel del flockar med sångsvan har setts, då främst i början av månaden, den största flocken var på 22 ex och sågs vid Laxsjön 5.1.

Spettar

Både större och mindre hackspett har setts vid matningar under perioden.

Tättingar och övriga observationer

En hel del observationer av både rödhake, bofink, bergfink har gjorts  vid våra matningar, övrig arter som stannat och som kan vara värt att nämna är gärdsmygar som har setts och hörts på minst fem olika platser under perioden. Häger har även rapporterats från Drottningholmsbron, Ölsta tegeldamm och Rishögsdammen i Prästnibble. Två ringduvor sågs vid Ekerö kyrka den 2.1. Sist men inte minst en klassisk vinterart, nämligen varfågel som har setts vid minst tre olika platser, Mastområdet på Lovö, Munsö kyrka och Stavsundsavtaget, förmodligen är det samma fågel som även setts i Menhammarsviken.

Tack och på återseende i markerna önskar
Micke Nederman och övriga styrelsen.