Motion om 20-års firande till 2019 årsmöte i Mälaröarnas Ornitologiska Förening.

Den 23 februari 2020 fyller MOF 20 år och en arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på ett festligt firande av tillfället.
Vid årsmötet den 28 mars i år presenteras förslaget med önskan om bifall från medlemmarna.

Förslaget läggs fram som en motion på årsmötet.
Det bilagda presentationen i PDF-format beskriver förslaget.
Klicka här för att ladda ned den.

Arbetsgruppen har hittills bestått av Kjell Häggvik, Roger Månsson, Mats Andersson och Christian Lagström.

Vi hoppas på ett välbesökt årsmöte.

mvh

Arbetsgruppen.