MOF’s Nyhetsbrev Nr. 4 2011

Jan Sondell

Nyhetsbrev – april 2011

Vårväder

Perioden fram till sista veckan i april blev särskilt varm och solig. Många vårfåglar anlände tidigare än normalt. De sista dagarna i månaden återkom dock mera normalt kyligt aprilväder. Här följer ett urval av de observationer som redovisats på Svalan i april för Ekerö kommun.

Änder, lommar, doppingar och gäss

De första snatteränderna noterades i Kyrkpölen 3 april och i Svartsjö dämme 4 april. Då sågs också ett par skedänder. Den 21 april sågs det första paret årta i Svartsjöviken och den 29 april också ett par i Kyrkpölen. I Bona damm såg ett par svarthakedoppingar 30 april.Den 8 april låg de första brunänderna i Svartsjö dämme. Dagen därpå sågs hela 9 ex. Två sjöorrar rastade i Mälaren vid Sättra den 21 april och 12 sjöorrar och en svärta i Hovgårdsfjärden den 24 april. Hela 40 sjöorrar sågs vid Lambarudd, Lovön den 25 april. Perioden 14.25 april sågs storlom i Mälaren på fem platser, som mest 4 ex vid Sättra. Småskrake har setts på sju lokaler perioden 16-22 april. Som mest sågs 7 salskrakar i Menhammarsviken 16 april. En spetsbergsgås har setts rasta 5.11 april vid Svartsjö dämme. Grågässen ökar, att döma av rapporterna finns minst 300 grågäss i kommunen. Antalet kanadagäss är mindre, kanske bara hälften så stort. Vitkindad gås har noterats häckande på Koffsan (2 par) och Fiskarholmen (9 par).

Vadare

Årets första skogssnäppa noterades i Kyrkpölen 2 april. Även morkulla noterades på Adelsö denna dag. 3 mindre strandpipare såg vid Svartsjö dämme den 3 april. Den första storspoven noterades vid Dämmet 8 april. En större strandpipare rastade 9 april. Vid Bona damm noterades grönbena den 21 april och vid Svartsjöviken den 24. Gluttsnäppa rastade den 25 april. Den första drillsnäppan såg vid Jungfrusund 30 april. Hela 120 ljungpipare rastade vid Svartsjöviken 30 april.

Rovfåglar

Den första bruna kärrhöken visade sig i Menhammarsviken den 3 april och de första fiskgjusarna vid Stenhamra och Helgö kanal den 4 april. Den 6 kom honan till fiskgjuseboet på Lovöberget och den 8 hannen. Honan lade sig att ruva den 22 april. En blå kärrhökhanne sågs den 9 april vid Skå och en hona på Lovön den 13 april och vid Kyrkpölen den 19. Den 20 sågs en pilgrimsfalk vid Svartsjöviken och den 29 årets första lärkfalk på Lovön.

Måsar och tärnor

Större antal rastande skrattmåsar har noterats på Malmviks strandängar (120 ex) och 200 vid Bonadammen på Munsö (200 ex). Ansamlingar på 50.80 fiskmåsar har noterats under vårsträcket på flera platser. En art som det är verkligt ont om är silltruten. Under månaden finns 22 observationer noterade på 1.3 ex vardera. Även havstruten var sparsamt förekommande i kommunen i april. De första fisktärnorna noterades 22 april på tre ställen i kommunen.

Småfåglar

Den första gransångaren hördes redan 10 april vid Menhammarsviken. Den 22.23 april hördes lövsångare på flera olika platser. En tidig svarthätta hördes vid Lindhaga, Färingsö 23 april och en grönsångare i Älby hage 30 april Vinterhämplingar på vårsträck har noterat på tre ställen i kommunen med 2-6 ex. Den första hämplingen såg redan 27 mars vid Svartsjöviken. Från början av april finns många observationer. En svart rödstjärt sågs i Torslunda den 6 april och vanlig rödstjärt sjöng första gången för året i Rastaholm den 22 april. Även stenskvätta sågs första gången 6 april och buskskvätta på månadens sista dag. Den första ladusvalan sågs den 20 april och den första hussvalan den 28 april. Gulärla observerades först den 24 april vid Svartsjö dämme.

Exkursioner

Styrelsen påminner om följande exkursioner

8 maj: Sitt och glo. och Fågelskådningens dag

Traditionsenligt arrangerar MOF arträkningsdag söndagen den 8 maj vid Svart­sjöviken. Från tidig gryning fram till ca kl.16.00 kommer vi att räkna arter från en och samma plats. Utmärkt tillfälle för nybörjaren att lära sig känna igen de vanligaste arterna till sång och utseende. Samtidigt har Stockholmsornitolo­gerna familjedag och kommer att ansluta sig till gemensam korvgrillning med MOF vid lämplig tidpunkt. Ledare Sitt o glo: Jan Björk, tel. 560 246 81 el. Glenn Cornland 560 407 07 Tid och plats: Svartsjöviken vid grillplatsen – valfri tid. Ingen föranmälan. Ledare: StOFs familjedag: Gigi Sahlstrand tel. 0708-900770 Göran Forsberg tel. 07071-147537

15 maj Vårfåglar på Lovön

Lovö har mycket att erbjuda en vårmorgon i maj. Svenne Schultzberg har gedigen erfarenhet av fågelskådning på Lovö och han kommer att guida till de finaste områdena. Vi startar exkursionen vid Mastområdet. Ledare: Svenne Schultzberg tel. 070-6471062. Tid och plats: Samling vid Lovö kyrkas östra parkering kl 08.00.

28 maj: Eldgarnsö

Naturreservatet Eldgarnsö ligger norr om Iländavik längst ut på Färingsö. Under våren är ädellövskogen som omgärdar öns åkermarker välbesökt av sångare. Vi hoppas att få höra sommargyllingens flöjtande toner och gökens galande, man vet aldrig vad man får höra och se när man vandrar längs stigen? Turen runt ön är cirka sex kilometer . häng med så långt du vill. Glöm inte fikat. Ledare: Linus Brobacke 073-6735471 Signe Hagerman 073-6735471 Tid och plats: Samling kl. 06.00 på reservatsparkeringen strax efter bron. Mvh Jan Sondell och övriga styrelsen