MOF’s Nyhetsbrev Nr. 1 2011

Jan Sondell

Nyhetsbrev – mars 2011

Klassiska vårfåglar

Sånglärkan började anlända den 8-9 mars. Dessa dagar gjordes fyra observationer på tillsammans 20 fåglar vid Svartsjöviken och på Lovön. Vid mitten av månaden var arten allmänt förekommande. Den första tofsvipan sågs vid Svartsjöviken den 9 mars – en dag senare än lärkan. Staren började anlända 11 mars och i mitten av månaden sågs den på många ställen, bl a fanns en flock på 50 ex vid Svartsjöviken.
Den första ringduvan sågs redan den 3 mars i Ekebyhovsparken och från den 8-9 mars fanns både skogsduva och ringduva på flera platser i kommunen. En järnsparv sträckte norrut 20 mars och den första ängspiplärkan sågs vid Helgö kanal 21 mars. Den första rödhaken hördes sjunga 31 mars på Färingsö.

Hägrar, gäss och svanar

Den första gråhägern sträckte norrut den 13 mars. 7 ex rastade på översilningen vid Svartsjöviken den 26 mars. 9 tranor sträckte norrut vid Svartsjöviken 21 mars. De första 9 grågässen sågs i Svartsjöviken 9 mars tillsammans med ett par kanadagäss. Den 16 hade grågässen ökat till 32 och den 20 till 77 ex. De 26 mars sågs hela 300 grågäss. 8 kanadagäss sågs den 17, 15 ex den 21 och 60 ex den 26 mars. De första sädgässen dök upp den 22 mars och 3 bläsgäss sågs den 23. Samma dag sågs ett par vitkindade gäss. Den 24 mars rastade och sträckte tillsammans 50 sädgäss.
De första 2 sångsvanarna på Malmviks strandängar sågs den 15 mars. 6 ex sträckte norrut den 19 mars. Den 22 mars noterades 30 ex vid Svartsjöviken. Den 24-25 mars rastade 5 mindre sångsvanar vid Svartsjöviken och den 25 sågs 2 ex på Lovön, alltså sammanlagt 7 ex.. Under hela perioden har knölsvanar i par flugit runt i kommunen och kollat isläget.

Änder, sothöns och rallar

De första 3 bläsänderna sågs vid Svartsjö Kungsgård tillsammans med ett par krickor den 23 mars. 5 vigg, 4 knipor och 6 storskrakar sågs redan 3 mars vid Jungfrusund. Därefter har små flockar av de tre arterna setts på olika ställen i kommunen. En vattenrall hördes i Menhammarsviken den 20 mars. En sothöna sågs 27 mars i Jungfrusund och 5 sothöns den 28 mars.

Rovfåglar

Enstaka ormvråkar övervintrade men från början av mars ökade antalet observationer. Den 12 mars sågs t.ex. 13 ex vid Stenhamra stenbrott. Förutom en fjällvråksobservation 17 januari sågs inga fjällvråkarförrän 8 mars. Därefter har ytterligare sju individer noterats under mars månad. 11 havsörnar sågs som mest den 5 mars från Lastberget, Adelsö vid den inventering som Rördrommens fältstation årligen genomför. Den första tornfalken rapporterades 15 mars från Svartsjöviken. Den 26 noterades två fåglar i par vid holken söder om Svartsjöviken.

Måsfåglar

Enda stället med öppet vatten i början av månaden har funnits vid färjeläget vid Jungfrusund. Där har en flock på 200-400 gråtrutar uppehållit sig hela månaden tillsammans med enstaka havstrutarSilltruten började dyka upp i mitten av månaden. 1 skrattmås sågs på Lovön 27 mars och 4 vid Jungfrusund 28 mars.

Exkursioner

Styrelsen påminner om följande exkursioner

16 april: Svartsjöviken
Vi har en gemensam fågelskådning ihop med Friluftsfrämjandet på Mälaröarna och vi letar efter nyanlända vårfåglar runt Svartsjöviken, Svartsjö slottspark och i Svartsjö Dämme.

Ledare:               Ivar Danefjäll, Friluftsfrämjandet. 070-5605056 och 
Urpo Könnömäki, MOF. 070-236 56 64.
Tid och plats:     Söndag kl. 09.00, parkeringsplatsen Svartsjö Slott

25 april: Hjälstaviken
Hjälstaviken är en av Sveriges främsta fågelsjöar som ligger ca. 70 km mot Enköping. Inte mindre än 256 fågelarter har noterats vid viken och ett drygt 100-tal arter häckar årligen. Den bästa tiden att besöka lokalen är under våren (mars-maj) och hösten (september-oktober). Landets alla simänder observeras regelbundet under vår- och höstflyttning. Hoppas att vi får se och höra skäggmesen och rördrommen i de stora vassbälten som breder ut sig runt viken.

Ledare:               Urpo Könnömäki 070-2365664 och Jan Sondell
Tid och plats:     Kommunhusets parkering 06.00