Exkursion Svartsjö dämme, Svartsjöviken 23/4

Lördagsmorgonen den 23 april visade sig vädermakterna vara nådigare är medias prognoser. Även om det var kyligt så tryckte solen på genom molnlagren. De därvid möjligen överraskade 8 personer som samlades vid Svartsjö slotts parkering kl 6:30 var pigga och sugna på att komma igång med vårens MOF-program.

Vid promenaden till Svartsjö dämmes plattform passerade vi Svartsjömaden och kunde konstatera att den troligen kommer att vara givande även i år.

Än så länge är det rätt mycket vatten och vadarna har ännu bara kommit i fåtal. De flesta vadare såg vi dock i maden och inte i dämmet.

Några skogssnäppor kunde ses samt grönbena och rödbena noterades av några i gruppen.

Väl framme vid plattformen vid Svartsjö dämme var de mest slående observationerna att rördrommens hördes tydligt tutande och att vi kunde se ett par av årta.

MOF spanar från dämmet över Svartsjömaden 20160423_072845

Under 2015 hade vi häckande årta och det är förhoppningsgivande att vi nu kan konstatera även ett par detta år. Det skulle kunna vara samma par men inget vi konstaterade på plats.

Paret av brun kärrhök sågs både från dämmet och senare vid Svartsjövikens fågeltorn.

När vi kände oss nöjda med dämmet vandrade vi tillbaka till parkering och körde i kolonn till Svartsjövikens parkering.

Det blev en rask promenad till tornet då kaffe och medhavd matsäck lockade.

Besöket vid dämmet visade mer fågel än tornet i viken. Totalt noterade vi 41 arter vilket är ett klart godkänt resultat då det fortfarande är kallt vilket hållt tillbaka en del flyttfåglar.

Bland arterna fanns några som nyligen anlänt som fisktärna, ladusvala och grönbena. Vi kunde också konstatera att vi inte såg några av våra vinterbesökare denna gång, som salskrake och varfågel. De kan ha lämnat för nordligare trakter.

MOF samling i Svartsjövikens torn 20160423_081803

Observationerna blev med indikation på antal i parentes.

bläsgås (1), brun kärrhök (2), enkelbeckasin (15), fiskgjuse (1), fisktärna (2), grågås (15), gråhäger (1), gräsand (noterad, flertal), grönbena (1), gröngöling (1), hämpling (1), kaja (1), kanadagås (6), knipa (6), kricka (50), kråka (2), ladusvala (4), ormvråk (1), rödbena (1), rördrom (1), silltrut (2), skata (1), skedand (2), skogsduva (4), skogssnäppa (2), skrattmås (50), skäggdopping (4), snatterand (5), sothöna (noterad, flertal), sparvhök (1), stenskvätta (2), storskarv (4), sånglärka (6), sångsvan (2), sädesärla (2), sävsparv (1), taltrast (1), tofsvipa (30), vigg (6), årta (2) och ängspiplärka (2).

Nästa aktivitet är fågeltornslandskamp mot Finland vid Svartsjö dämme och Menhammarsviken lördagen 7 maj som startar kl 5:00 och pågår till 13:00. Man är välkommen att deltaga när som helst under dagen.

Då när våren kommit lite längre är ett lämpligt första delmål att slå resultatet från 23 april. Vi ses i tornen!

Vid pennan
Kjell Häggvik