Exkursion Svartsjö dämme, Svartsjöviken 23/4

Kylan har hållit oss i ett fast grepp en längre tid när Mälaröarnas Ornitologiska Förening drar igång vår och sommarprogrammet i Svartsjö. Den födotillgång som fåglarna behöver i form av växtlighet och insekter är likaledes sparsam. Vi anar att flockarna väntar lite längre söderut i väntan på lite mer värme.

När denna rapport skrivs har värmen kommit, men söndagsmorgonen den 23 april var det fortfarande isande kallt i skuggan. Vädergudarna var dock nådiga som lät solen skina på oss och sprida värme inom gruppen. Gruppen som deltog var ca 10 personer, då några var med i början och andra anslöt vartefter tiden passade andra göromål.

Under utflykten följde vi den sedvanliga vägen genom att starta från parkeringen vid Svartsjö slott och promenera gemensamt till dämmet. Efter att ha sett vad som erbjuds så tar vi vägen via slottsparken och går till fågeltornet i södra ändan av Svartsjöviken. Väl där brukar vi öppna våra matsäckar och för de som har den vanan dricks kaffe.

I år har det varit färre vadare. Tofsviporna är ju alltid tidiga. Vid exkursionstillfället var många enkelbeckasiner i farten, både spelande och flygande. Det är alltså ett gyllene tillfälle att få både höra och studera enkelbeckasiner vid denna tid. Man häpnar faktiskt över hur lång deras näbb är och hur skickliga de är på att hantera den. Konstigt att de inte snubblar på den, kan man tycka. Tofsvipor och enkelbeckasiner ser man på flera ställen men de flesta vadare väljer områdena runt dämmet och det vi kallar maden. Dessa vadare har dock inte kommit hit annat än enstaka individer, men vi får chansen att se skogssnäppa vid dämmet. I dämmet är det fortfarande mycket vatten så bättre tider kommer i det avseendet.

Under våren har det varit gott om rovfåglar i området och även så denna dag.

En av dagens höjdpunkter är när en fiskgjuse tar en väldigt stor fisk. Den kämpar frenetiskt för att få med den i luften. Den lyckas lyfta så vi kan se den stora gäddan, men orkar sen inte hålla fast den.

Från dämmet lyckas vi observera en flygande duvhök som störs av en kråka, vilket ger chansen att göra relevanta storleksjämförelsen.

I slottsparken observerar vi spelflygande skogsduvor. Vi får även höra storspov.
Under tidigare veckor har det passerat ganska stora mängder storspov över öarna.

Från fågeltornet blir vi överraskade att det fortfarande fanns kvar salskrake i viken.

Den klart godkända artlistan för dagen gav 46 arter; sångsvan, grågås, kanadagås, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, salskrake, skäggdopping, storskarv, rördrom, gråhäger, brun kärrhök, duvhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, storspov, skogssnäppa, skrattmås, fiskmås, silltrut, gråtrut, skogsduva, ringduva, sånglärka, ängspiplärka, sädesärla, rödhake, koltrast, björktrast, blåmes, talgoxe, skata, kaja, kråka, stare, pilfink, bofink, steglits, gulsparv och sävsparv.

Tack Urpo för en väl genomförd och trevlig exkursion.

Nästa aktivitet är fågeltornslandskamp mot Finland vid Svartsjö dämme och Menhammarsviken lördagen 6 maj som startar kl 5:00 och pågår till 13:00. Man är välkommen att deltaga när som helst under dagen.

Vid pennan
Kjell Häggvik