Nu är näktergalen igång!

Nu är det återigen dags att bege sig ut i kvällningen eller på morgonen för att lyssna på denna tämligen märkliga, men för många vackra, fågelsång. Dessa toner spelades in av MOF:s Per Lönnborg i tisdags morse vid Brunna gärde:

Ge er också ut för att lyssna efter småfläckig sumphöna, vattenrall, rördrom och gräshoppssångare! Alla dessa arter har hörts de senaste kvällarna i Svartsjöviken eller vid Svartsjö dämme. Titta på Svalan för detaljer kring plats och tid. Är konsertern över för denna omgång (ikväll är det regnigt), passa på en stilla kväll nu i maj och juni. Flera arter sångare (t.ex. gräshopp-, vass-, kärr-, flodsångare) och arter som vaktel och kornknarr hörs nu under försommaren och ibland senare, i juli. MOF anordnar en utflykt med dessa fåglar som målarter den 13 eller 14 juni. Läs mer i programmet!