månadsarkiv: mars 2012

Fåglar på Mälaröarna 2011

Årsskriften är nu klar från trycket och kommer att delas ut på årsmötet den 22 mars. Är du medlem, kom till årsmötet på torsdag och hämta ditt exemplar, så sparar föreningen porto. Vill du bli ny medlem 2012 bjuder vi på årsskriften för 2011 som en introduktion.

Årsskriften innehåller bland annat en beskriving av stäppvipefyndet i juli 2011, en artikel om gäss på Mälaröarna, häckfågelinventeringar i Svartsjö och en lång artikel om observationer i Ekerö kommun under 2011. Krysslistor finns också.

Läs mer om årsmötet i programmet

Lappuggla i kommunen!

Sedan den 3 mars finns en lappuggla att beskåda vid Hagalund ute på Adelsö. Det är det första fyndet i kommunen sedan 1882, då enligt Svalan ett exemplar sköts ute på Färingsö. Många skådare har hittat ut på Mälaröarna den senaste veckan och ugglan har snällt visat upp sig både morgon, middag och kväll. Säkrast att se den jaga är dock i skymningen. Ugglan verkar vara ganska orädd, men visa ändå hänsyn när ni är på lokalen.

Anmärkningsvärt nog har en rapport kommit in till Svalan om inte mindre än två lappugglor vid Hagalund, i lördags den 10 mars. Det är svårt att avgöra om det i de andra rapporterna rör sig om en eller två olika ugglor. Fortsätt att hålla utkik och lägg in era observationer i Svalan!

Foto: Alan Dalton

Lyckad röjning i Dämmet

Urpo Könnömäki, Per Öhman och jag, Jan Sondell, röjde tisdagen den 6 mars starr och kaveldun i Svartsjö Dämme för att säkra sikten norrut över vattnet. Där finns nu också sex små häckningsholmar och vallen mot åkrarna där änderna gärna sitter är rensad på högvuxen vegetation. Medan vi jobbade sträckte lärkor norrut i det härliga vårvädret och 15 sångsvanar och 30 grågäss inspekterade det pågående arbetet från Bredlöt-åkern. Förhoppningsvis kompletterar folk från Svartsjöanstalten arbetena med att bland annat röja kaveldunfältet strax öster om utsiktsplattformen, som de lovat. Som vanligt är vi ute i sista ögonblicket – värme väntas till helgen.