Fåglar på Mälaröarna 2011

Årsskriften är nu klar från trycket och kommer att delas ut på årsmötet den 22 mars. Är du medlem, kom till årsmötet på torsdag och hämta ditt exemplar, så sparar föreningen porto. Vill du bli ny medlem 2012 bjuder vi på årsskriften för 2011 som en introduktion.

Årsskriften innehåller bland annat en beskriving av stäppvipefyndet i juli 2011, en artikel om gäss på Mälaröarna, häckfågelinventeringar i Svartsjö och en lång artikel om observationer i Ekerö kommun under 2011. Krysslistor finns också.

Läs mer om årsmötet i programmet