Lyckad röjning i Dämmet

Urpo Könnömäki, Per Öhman och jag, Jan Sondell, röjde tisdagen den 6 mars starr och kaveldun i Svartsjö Dämme för att säkra sikten norrut över vattnet. Där finns nu också sex små häckningsholmar och vallen mot åkrarna där änderna gärna sitter är rensad på högvuxen vegetation. Medan vi jobbade sträckte lärkor norrut i det härliga vårvädret och 15 sångsvanar och 30 grågäss inspekterade det pågående arbetet från Bredlöt-åkern. Förhoppningsvis kompletterar folk från Svartsjöanstalten arbetena med att bland annat röja kaveldunfältet strax öster om utsiktsplattformen, som de lovat. Som vanligt är vi ute i sista ögonblicket – värme väntas till helgen.