Referat från höstens sista tisdagsklubb 2019

Dagens exkursion, den sista på säsongen, gick till Thorslunda och därefter Svartsjöviken. Kyligt på morgonen och solen stod lågt på en klar himmel, vinden svag men den kom från norr och var kall. Luftrummet var svårt dominerat av trastar, 99 % björktrast, även gott om gulsparv på stubbåkern.  Vi var 9 skådare, som under den sista halvtimmen kunde bokföra 2 havsörnar, 1 fjällvråk, 1 sparvhök och 3 ormvråkar, rovfåglarna från parkeringen vid Svartsjö slott. Annars inga spektakulära arter, totalt 38 idag och vi stannar på 102 arter för hösten. Annars var dagens höjdpunkt den chokladtårta som Ingegerd bjöd på!! Nu går tisdagsklubben i vinteride, för att åter vakna till första tisdagen i mars nästa år.

Foto Carl Magnus Strömbeck

Sammanfattning av tisdagsklubbens höstsäsong

Tisdagsklubben har under hösten haft en närmast osannolik tur med vädret. Samtidigt har deltagandet i tisdagsklubben blivit större än förra hösten, ett mediandeltagande på 9 skådare.

Antalet arter blev något färre än 2018, 102 jämfört med 107. Förra året kunde vi observera stjärtand, skedand, sjöorre, strandskata, större strandpipare, spovsnäppa, kärrsnäppa, kattuggla, mindre hackspett, taltrast, sidensvans, svarthätta och skäggmes, vilket vi inte mäktat med i år. Å andra sidan kunde vi observera bläsgås, rördrom, bivråk, småspov, ljungpipare, svartsnäppa, rörsångare, gransångare och svartmes, vilket vi inte bjöds förra året.

De skådare som meriterat sig för tisdagsklubbens flitmedalj är Carl Magnus Strömbeck och Urpo Könnömäki , som varit med alla gånger utom en. Även det totala antalet skådare som deltagit i år är fler än 2018, 17 jämfört med 13.

Det är intressant att se hur fågelpanoramat förändras allteftersom hösten framskrider, både lokalt på Mälaröarna men också norröver varifrån flyttarna kommer. Olika veckor har luftrummet allteftersom dominerats av duvor, finkar eller trastar. Inga remarkabla rariteter har vi observerat, men en flygande rördrom ses ju inte precis varje dag. Även observationerna av bivråk, salskrake, småspov, gransångare och svartsnäppa värmer.

Med vänliga hälsningar
Jan Wernerman