Projekt backsvala – status hösten 2017

Här kommer en uppdatering av vad som hänt i backsvaleprojektet. Kolla även årsskriften när den kommer i mars 2018.

Arbetet har nu pågått en fältsäsong. Med fältobservationerna har i första hand Urpo Könnömäki och Bengt Legnell arbetat och jag, Jan Sondell sköter den administrativa delen av projektet och svarar gärna på frågor (070-318 85 93, jan.sondell@telia.com).  Så här ser resultatet från 2017 års inventering ut:

Grustag Antal bohål Minimalt antal par Maxmalt antal par
Löten N 100 25 40
Löten S 517 115 160
Riksten 46 10 20
Enhörna 245 45 70
Bålsta 230 60 80
Ledinge 70 30 40
Summa 1200 285 410

I Ledinge häckade svalorna strax utanför det grustag vi inventerade.

Genom att planera väl i alla grustagen hoppas vi på ett gott häckningsresultat och en ökning i antalet svalor till 2018. Projektet är nämligen tvåårigt och syftar ytterst till att framställa en handledning om skötseln av backsvalor i grusgropar, riktad i första hand till exploatörer över hela landet.

Jan Sondell