MOF2020 Fest-Bulletin nr 1

20 år med Mälaröarnas ornitologiska förening

Bildandet av MOF år 2000
Den 23 februari år 2000 bildades MOF efter att tankar och intresse funnits länge. Ekerö kommuns planer att driva “Projekt Svartsjöviken” med därtill hörande behov av kunskap och ideella krafter bidrog till att förverkliga tankarna.

Festen
Vid årsmötet den 28 mars biföll medlemmarna förslaget att högtidlighålla jubileumet med en festlighet. Festmiddagen kommer att hållas i Ekebyhov slott. Föreningens historia under de gångna 20 åren kommer att belysas.
Då fågelintresset generellt är ökande ger jubileumet MOF möjlighet att ta avstamp inför kommande år, dvs festligheterna fungerar även som marknadsföring. Tillfället för festen är inte beslutat ännu. Inriktningen är att den skall ske under den varma delen av våren 2020.

Fest-deltagare
Både medlemmar och icke medlemmar kommer att ges möjlighet att deltaga i festen. Mer om anmälan kommer i kommande bulletin-nummer.

Fest-Bulletinen
Denna bulletin planeras att skickas ut per mail ca 3 gånger under det kommande året med information om 20 års jubileumet. Vill man inte ha detta mail kan man enklast kontakta oss för att undantas från distributionslistan.

Intresse till att deltaga och hjälpa till
Arbetsgruppen behöver utökas med fler deltagare vid ett senare tillfälle. Tex behövs fler volontärer som agerar som värdar vid festtillfället. Mer om detta i kommande bulletiner.

Arbetsgruppen önskar glad sommar
Vi ses i fält! / Kjell, Roger och Mats

Kontaktpersoner:
Kjell Häggvik, 0768593511
Roger Månsson, 0708631315
Mats Anderson, 070241724