Fräsning i Svartsjö ska locka fler fåglar

I Svartsjöviken håller just nu folk från Svartsjöanstalten på att fräsa våtmarken med en riktig monstermaskin. Detta för att gynna fågellivet, framförallt för vadarna som då får lättare att söka föda. Vi hoppas att området nu blir ännu mer attraktivt för fåglar!
Foton: Urpo Könnömäki