Tisdagsklubben Höst, 93 arter efter 5 tisdagar

Tisdagsklubben är MOF’s morgonexkursion som pågår fram till månadsskiftet oktober/november, under ledning av Jan Wernerman m.fl. Läs hur det varit hittills här.

I våras startade tisdagsklubben på Ekerö. Den fick formen av en inventering varje vecka av fåglarna vid Svartsjöviken, och det illustrerade hur flyttfåglarna kom och vinterfåglarna drog sig tillbaka. Bland tisdagsklubbisterna fanns ett intresse att fortsätta under hösten. Nu valde vi formen av att omväxlande besöka de främsta fågellokalerna inom Ekerö kommun och därigenom upprätta en höstlista. Efter 5 tisdagar har vi besökt Svartsjöviken, Väsby Hage, Bonadammen, Eldgarnsö, Menhammarsviken, Rastaholm, Norrskog, Färjestaden och Huvududden. Hittills innehåller vår höstlista 93 arter.

Under den resterande delen av tisdagsklubben höst kommer vi att besöka ytterligare lokaler samt att återbesöka flera av de lokaler vi redan besökt en gång. Från och med tisdag 18 september har starttiden skjutits fram till kl 07:00 från Kommunhuset, men det går lika bra att ansluta direkt på plats vid lokalerna vi besöker.

Detaljerna skickas med epost till alla som är intresserade, dels i rapporten från veckans exkursion, dels som ytterligare en påminnelse någon dag före nästa exkursion. Man kommer med på sändlistan genom att bekräfta intresse till jan.wernerman@sll.se.

Vill man ha ytterligare information eller lokalisera exakt var vi är, finns även telefoner till:

Kjell H. 076 859 35 11
Urpo 070 236 56 64
Jan W. 070 746 10 00

Gluttsnäppa Foto: Carl Magnus Strömbeck

Blåhake Foto: Carl Magnus Strömbeck

Smådopping Foto: Kjell Häggvik

Lärkfalk Foto: Kjell Häggvik

Tisdagsklubbister Foto: Kjell Häggvik