Nu har de sista fiskgjusarna flyttat

Frågan är om fiskgjusarna på Lovöberget var de sista att flytta söderut i år. Den 19 september sågs en gammal fågel, troligen hannen, mata årets enda unge i boet. De följande dagarna var båda fåglarna borta. Ungen kläcktes ovanligt sent, omkring 20 juni och var inte flygfärdig förrän 15 augusti. Att båda fåglarna försvann samtidigt kan tyda på att de följts åt söderut, något som jag inte tidigare hört talas om.

Normalt stannar ungarna kvar några veckor sedan föräldrarna flyttat mitten eller slutet av augusti. Man hör dem skrika på mat trots att föräldrarna inte längre är inom hörhåll, försöka duger. Ett år stannade en unge till och med till slutet av september. Ungen i år kläcktes ungefär tre veckor senare än normalt. Vad detta berodde på är svårt att säga. Andra par har häckat i normal tid, trots att isen inte försvann förrän i slutet av april.

Fiskgjusar från Sverige övervintrar i Västafrika, bl.a. längs atlantkusten och längs den stora Nigerfloden. Satellitmärkta fåglar visar att flygkapaciteten är imponerande. Det skulle inte förvåna mig om första nattplats var på Skånes sydkust eller i Nordtyskland. Platser som ofta utnyttjas för att stanna och bygga upp energi på är sjöar i mellersta Polen och i Tunisien inför ökenpassagen.

Betraktelsen är skriven av MOF:s Jan Sondell

Foto: Göran Forsberg