Arkiv

Rapport från samskådning på lördagsmorgnar vid Menhammarsviken

Säsongsavslutning för samskådning på morgonen första lördagen i månaden vid Menhammarsviken. Strålande väder med närmast sommartemperatur, svag vind, till en början lätta molnslöjor, sedan sol. 11 skådare trots konkurrerande föreningsaktivitet kvällen/natten innan. 4 skådare valde att dubblera med bägge aktiviteterna med minimal nattsömn emellan. Anita inhöstade en ny guldstjärna för sina välsmakande kokostoppar till kaffet, synnerligen uppskattade.

Knölsvanspar vid Prästvik Lovön den 27/5 2022 (Foto Carl Magnus Strömbeck).

Vi kunde konstatera att en sannolik sångsvanshäckning är på gång längst inne i viken, där hannen jagar iväg alla knölsvanar och även gäss som dristar att närma sig. Synnerligen flitiga föräldrar står att finna bland starar, storskarvar (häckar på Pers holme) och sädesärlor. De far som tättingar (sic!) mellan födosök och sannolika bon. Ett kärrhökspar förefaller vara häckande, möjligen störs de av andra kärrhökar som verkar blanda sig i häckningen. God utdelning för kanadagäss, som satt upp ett dagis med 17 gässlingar. En knipa presenterade minst 7 ungar i vasskanten. Många intressanta observationer således, utan att något egentligt kryssande.

Härmsångare vid Skytteholm den 4/6 2022 (Foto Carl Magnus Strömbeck).
Fasan vid Svartsjöviken och Gröngöling vid Eneby (Foton Carl Magnus Strömbeck).

Detta är den andra vårterminen med aktiviteten Samskådning på lördagsmorgnar vid Menhammarsviken. De flesta skådare som väljer att komma återkommer. Totalt har 20 skådare slutit upp under terminen. Lokalen störs inte av trafik utan är tyst och möjliggör hörselobservationer. Om man ser till artlistan har vi denna vår observerat 84 arter, jämfört med 80 våren 2021. Vadarna är tyvärr sparsamma, men parken möjliggör sångarfynd. Vi planerar att fortsätta till hösten, preliminärt den 3 september, påminnelsemail kommer.

Idén med denna aktivitet är att erbjuda en exkursion med en blandning av erfarna och mindre erfarna skådare som inte gör något stort ingrepp i det sociala livet en lördag. Undantagen denna termin blev Tornkampen, som i år sammanföll den första lördagen i månaden. Under vintermånaderna blir exkursionen vad den blir, beroende på om viken frusit. År 2021 var det öppet vatten och en artlista på 22, i år var det fruset och en skogspromenad gav 9 arter. Tanke är att fortsätta med denna aktivitet så länge skådare kommer.

 Tomas Alveskär en trogen Lördagsmorgonskådare (Foto Jan Wernerman).

/ Jan Wernerman