Eko skådning

MOF EKO skådning  

Syftet med EKO skådning är att inspirera till ett ökat miljötänkande hos fågelskådare på Mälaröarna och skapa en ny utmaning.

Skådare kan rapporterar sina observationer i artportalen genom att ge en kommentar inkluderande texten “EKO” i kommentarsfältet.

Detta ger oss möjlighet att sammanställa årslistor som redovisas i MOF årsskrift. 

REGLER

Den enkla regelformuleringen, en mening är …
En EKO observation kräver att man tagit sig till observationsplatsen med muskelkraft, med undantaget att man kan åka med kommunal trafik. 

Vilket betyder, (förtydligande):

 • Ett tomtkryss är oftast också ett EKO kryss. “Tomt” är därmed en delmängd av “EKO”
 • Man kan inte köra egen bil eller bli skjutsad till fågellokalen
 • Som kommunala medel på Mälaröarna, räknas buss, pendelbåt samt gående/bussåkande på färjan
 • Utgångsplatsen är från det egna hemmet eller fritidshuset på öarna.
  Om man inte bor på öarna så gäller kravet att man transporterar sig på öarna med muskler eller kommunalt. D.v.s. vi lägger oss inte i om en medlem åkt bil från innerstan, parkerat i Bromma och därifrån cyklat på Mälaröarna samt samlat EKO-obsar
 • Om man har en elbil, hybridbil så bra miljötänk och klapp på axeln, men sorry! Detta räknas inte som ett kommunalt transportmedel
 • Om man har en elcykel, även här sorry! Ännu bättre miljötänk och större klapp på axeln! I jämförelse med att åka kommunal buss är detta givetvis bra för miljön, men gränsdragningen till elmoped är otydligare att göra än att helt enkelt kräva muskler eller åka kommunalt

Information och rapportering kan göras så här:

 • Du som observatör, ansvarar och avgör om du gjort en EKO-obs 
 • Du rapporterar i artportalen samt lägger in texten “EKO” i kommentarsfältet
  • Det kan stå även annan text i kommentarsfältet, som t.ex”Tomt, EKO”
 • Rapporter tas ut åtminstone kvartalsvis ur artportalen och information om status i årslistan publiceras. Alla kan givetvis göra detta själva men det kräver viss kunskap i bl.a. Excel. I slutändan görs en EKO årslista som inkluderas i årsskriften.
 • Undersökning pågår om man även skulle kunna rapportera via ett EKO skådningsprojekt