Fåglar på Mälaröarna 2020

Observationerna 2020 som redovisas i urval i årsskriften grundar sig på ca 30 000 noteringar på Artportalen, det höga antalet 2020 (+25 %) kan delvis bero på att eko-arter redovisats särskiljt. Under året har flera ovanliga arter setts i kommunen: tjäder, mindre sumphöna, tretåig mås, fjällpipare och härfågel. Någon ny art för kommunen blev det dock inte 2020.  

MOF har röjt en ö i Mälaren för att minska predatorernas (främst kråka och korp) möjligheter att överraska sjöfåglar med ägg och ungar. Ön heter Fiskarholmen och ligger i östra delen av kommunen.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 120
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2021
Årgång / Volym / Rapportnummer: 20
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:
Vi tillämpar ett “släpande” arkiv på två år för våra årsskrifter. Det innebär att de två senaste utgåvorna bara kan läsas i pappersform.

Som medlem i MOF ingår årsskriften i medlemsavgiften.