Fåglar på Mälaröarna 2019

Även 2019 noterades ny art på Mälaröarna – svarthuvad mås. Två fåglar i par uppträdde, varav den ena var ringmärkt, Ringen kunde avläsas och rapporteras till märkarna i Hamburgsområdet. Fågeln var född i anslutning till floden Elbe år 2010 och hade inte setts sedan märkningen.

Inventeringen av backsvala redovisades åter i årsskriften. Vi kan konstatera att antalet par hållit sig relativt konstant under perioden 2017-2019. 

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 119
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2020
Årgång / Volym / Rapportnummer: 19
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:
Vi tillämpar ett “släpande” arkiv på två år för våra årsskrifter. Det innebär att de två senaste utgåvorna bara kan läsas i pappersform.

Som medlem i MOF ingår årsskriften i medlemsavgiften.