Fåglar på Mälaröarna 2018

En ny art observerades på Mälaröarna 2018 – brandkronad kungsfågel. Fågeln sjöng i Väsby hage och många kunde kryssa en ny art.

Under 2018 etablerades en ny exkursionsform – Tisdagsklubben – som samlar intresserade fågelskådare till en fältvandring. Meningen är att exkursionsledaren och de mer erfarna fågelskådarna under promenaden lär de mindre erfarna vilka fåglar som ses och hörs. Tisdagsklubben har blivit mycket uppskattad och har i allmänhet fler deltagare än MOFs ordinarie exkursioner.

I årsskriften finns även en rad korta notiser med olika fågelintressen.
Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 118
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2019
Årgång / Volym / Rapportnummer: 19
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2018, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2018 (S02) Dramatik i Väsby hage – brandkronad kungsfågel! (Ossian Rydebjörk)

MOF årsskrift 2018 (S05) Våra minsta fåglar på Mälaröarna (Christian Lagström)

MOF årsskrift 2018 (S09) MOFs projekt backsvala 2017-2018 (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2018 (S12) Ek skapar fågelsamling på Fiskarfjärden! (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2018 (S13) Häckfågelinventeringar i Svartsjö 2018 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2018 (S17) Observationer i Ekerö kommun 2018 (Kjell Häggvik)

MOF årsskrift 2018 (S33) Skötselåtgärder för mindre hackspett på Lovön (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2018 (S35) Tisdagsklubben 2018

MOF årsskrift 2018 (S37) Verksamhetsberättelse för 2018

MOF årsskrift 2018 (S39) Artlistor för Mälaröarna 2018

MOF årsskrift 2018 (S41) Styrelse och innehåll