Lokaler

Här hittar du flertalet av våra fågellokaler i kommunen. Under kartan finns alla lokaler listade med namn. Klicka på namnen så kommer du till en detaljerad beskrivning för varje lokal.

 1. Eldgarnsö 
 2. Väsby hage (ska uppdateras)
 3. Bonadammen
 4. Kyrkpölen
 5. Svartsjöviken
 6. Menhammarsviken – beskrivning1  beskrivning2 (ska uppdateras)
 7. Älby Hage (ska uppdateras)
 8. Prästvik – Mörbyfjärden
 9. Mastområdet 
 10. Malmviks strandägar
 11. Ekebyhovsbacken
 12. Rastaholm (lokalinformation saknas)
 13. Sötvattenslaboratoriet (lokalinformation saknas)
 14. Skarnholmens ängar
 15. Torslunda damm
 16. Lunda ängar