Lokaler

Här hittar du flertalet av våra fågellokaler i kommunen. Under kartan finns alla lokaler listade med namn. Klicka på namnen så kommer du till en detaljerad beskrivning för varje lokal.

April 2017: Nu är de flesta lokalerna uppdaterade! Några återstår, och på dessa kan det därför förekomma en del felaktigheter. De som har texten “uppdaterad” efter lokalnamnet är OK.

 1. Eldgarnsö (uppdaterad)
 2. Väsby hage
 3. Bonadammen (uppdaterad)
 4. Kyrkpölen (uppdaterad)
 5. Svartsjöviken (uppdaterad)
 6. Menhammarsviken
 7. Älby Hage
 8. Prästvik – Mörbyfjärden (uppdaterad)
 9. Mastområdet (uppdaterad)
 10. Malmviks strandägar (uppdaterad)
 11. Ekebyhovsbacken (uppdaterad)
 12. Rastaholm (lokalinformation saknas f.n.)
 13. Sötvattenslaboratoriet (lokalinformation saknas f.n.)
 14. Skarnholmens ängar (uppdaterad)
 15. Torslunda damm (uppdaterad)
 16. Lunda ängar (uppdaterad)