Fåglar på Mälaröarna 2017

Enligt Fåglar i Sverige finns 56 000 par backsvala (2008) i hela landet varav 1 300 i Stockholms län. Backsvalan är idag en nära hotad art enligt Artdatabankens rödlista. MOF har alltså tillsammans med Birdlife Sverige, Birdlife International och Heidelberg Cement genom Jehanders startat ett projekt vars fullständiga namn är: Management of Sand Martin in the Stockholm area.  Läs om detta i ”Projekt om skötselåtgärder för backsvalan”.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 117
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2018
Årgång / Volym / Rapportnummer: 18
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2017, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2017 (Omslag) framsida

MOF årsskrift 2017 (Omslag) innehåll

MOF årsskrift 2017 (Omslagets insida) Havsörnfamilj på Ekerön (Runo Nilsson)

MOF årsskrift 2017 (Omslagets insida) Styrelsen

MOF årsskrift 2017 (S01) Öarnas flitigaste fågelskådare (Red)

MOF årsskrift 2017 (S02) Projekt om skötselåtgärder för backsvalan (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2017 (S04) Kyla och torka påverkade fågelsamhället 2017 (Kjell Häggvik)

MOF årsskrift 2017 (S09) Trastar på Mälaröarna (Christian Lagström)

MOF årsskrift 2017 (S13) Mitt möte med en norrlandstrast (Christian Lagström)

MOF årsskrift 2017 (S15) Malmviks gulärlor födosöker på Gällstaö (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2017 (S17) Häckfågelinventeringar i Svartsjö 2017 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2017 (S21) Observationer i Ekerö kommun 2017 (Kjell Häggvik, Jan Sondell)

MOF årsskrift 2017 (S36) Notiser: berättelsen om en holk samt gräsandshäckningar

MOF årsskrift 2017 (S38) Verksamhetsberättelse för 2017 Artlistor för Mälaröarna 2017 (Urpo Könnömäki)