Fåglar på Mälaröarna 2016

Örnkoll! Varje vinter inventeras örnarna i sydöstra Sverige. Inventeringen leds av fågelstationen Rördrommen i Eskilstuna. MOF har deltagit i dessa inventeringar i viss utsträckning. Här redovisas utvecklingen av antalet sedda individer åren 2004‒2016. Helt klart går föryngringen och beståndsutvecklingen bra för våra mellansvenska havsörnar.

För sjuttonde gången redovisas fågelobservationer i Ekerö kommun. Kommunen förärades 2016 med två nya arter; brandkronad kungsfågel samt pungmes.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 116
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2017
Årgång / Volym / Rapportnummer: 17
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2016, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2016 (Omslag) framsida

MOF årsskrift 2016 (Omslag) innehåll

MOF årsskrift 2016 (Omslagets insida) Fågellokaler på Mälaröarna

MOF årsskrift 2016 (Omslagets insida) Styrelsen

MOF årsskrift 2016 (S01) Färgavvikelser hos fåglar (Kjell Häggvik)

MOF årsskrift 2016 (S04) Örnar på Mälaröarna en presentation (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2016 (S09) Örnkoll (Christian Lagström)

MOF årsskrift 2016 (S12) Fågelresa till Öland och Gotland 1955 (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2016 (S15) Backsvalan dagsläge och lite mer historik (Bengt Legnell)

MOF årsskrift 2016 (S17) Häckfågelinventeringar i Svartsjö 2016 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2016 (S21) Observationer i Ekerö kommun 2016 (Linus Brobacke, Kjell Häggvik)

MOF årsskrift 2016 (S36) Notiser: trägen vinner och förstörd häckplats för skäggdopping

MOF årsskrift 2016 (S38) Verksamhetsberättelse för 2016 Artlistor för Mälaröarna 2016 (Urpo Könnömäki)