Fåglar på Mälaröarna 2015

Gigi Sahlstrand ställer frågan ”Att försörja sig som fågelskådare – går det i Sverige idag?

Hur ser det ut med vadarna i Svartsjö dämme? Artikeln ”Vadare i Svartsjö dämme efter markbearbetningen” redovisar statistisk i ämnet.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 115
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2016
Årgång / Volym / Rapportnummer: 16
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2015, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2015 (Omslag) framsida

MOF årsskrift 2015 (Omslag) innehåll

MOF årsskrift 2015 (Omslagets insida) Unga blåaktiga kärrhökar liten guide

MOF årsskrift 2015 (Omslagets insida) Styrelsen

MOF årsskrift 2015 (S01) Att försörja sig som fågelskådare (Gigi Sahlstrand)

MOF årsskrift 2015 (S03) Fågelhändelser på Gällstö 2015 (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2015 (S06) Finkar på Mälaröarna (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2015 (S11) Vadare i Svartsjö dämme efter markbearbetningen (Kjell Häggvik)

MOF årsskrift 2015 (S16) Häckfågelinventeringar i Svartsjö 2015 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2015 (S20) Observationer i Ekerö kommun 2015 (Linus Brobacke, Christian Lagström)

MOF årsskrift 2015 (S36) Notiser: På Lovön kan man se talltita besöka fågelmatning (Jan Wernerman), backsvalorna i Ekerö kommun – historik och dagsläge (Bengt Legnell) samt göktytorna på Ekerö hade det troligen svårt 2015 (Sören Linden)

MOF årsskrift 2015 (S38) Verksamhetsberättelse för 2015 Artlistor för Mälaröarna 2015 (Urpo Könnömäki)