Fåglar på Mälaröarna 2013

Fiskgjuse – en av Mälaröarnas paradgren. Inventering av fiskgjuse 2013 på Mälaröarna. Fiskgjuse var SOFs riksinventeringsart 2013. Läs bla om öarnas lokaler för fiskgjuse.

Artikeln om utvecklingen av nattsångare håller dig aktiv även på dagens mörka timmar.

I serien om fågelfamiljer har turen kommit till småvadare. Kanske du blir den som ser vår första sandlöpare, men håll koll på den avsaknade baktån.

Läs föreningens årsskrift i sin helhet nedan eller de enskilda artiklarna.

Copyright © Bildmaterial respektive fotograf, illustratör. Vid oklarheter kontakta Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Textmaterial kan kopieras genom att ange källreferens inkluderande tidskriftsårgång, författare, artikeltitel och sidhänvisning.

Meddelandenummer: 113
Meddelandetyp: årsskrift
Utgivningsår: 2014
Årgång / Volym / Rapportnummer: 14
Sidor: 40 + omslag
ISSN: 1650-982X

Artiklar i pdf-format:

Fåglar på Mälaröarna 2013, hela årskriften i pdf format (Omslag och artiklar)

MOF årsskrift 2013 (Omslag) framsida

MOF årsskrift 2013 (Omslag) innehåll

MOF årsskrift 2013 (Omslagets insida) MOF har fått ny föreningsdekal

MOF årsskrift 2013 (Omslagets insida) Styrelsen

MOF årsskrift 2013 (S01) Inventering av fiskgjuse 2013 på Mälaröarna (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2013 (S04) Nattsångarna på Mälaröarna (Signe Hagerman)

MOF årsskrift 2013 (S07) Småvadare på Mälaröarna (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2013 (S12) Rastplats för vadare vid Menhammarsviken (Jan Sondell)

MOF årsskrift 2013 (S16) Häckfågelinventeringar i Svartsjö 2013 (Urpo Könnömäki)

MOF årsskrift 2013 (S20) Observationer i Ekerö kommun 2013 (Linus Brobacke, Mikael Nederman)

MOF årsskrift 2013 (S35) Notiser: berguvunge släppt på Färingsö, MOF säljer småfågelholkar, många fågelarter kalasar på flygande insekter, MOF startar fågelmatning vid Svartsjö slott och två större skrikörnar vid Ekerö kyrka?

MOF årsskrift 2013 (S38) Verksamhetsberättelse för 2013 Artlistor för Mälaröarna 2013 (Urpo Könnömäki)